Uredništvo

Uredništvo

Dr. sc. Slaven Abdović, dr. med., Glavni urednik
Doc. dr. sc. Izabela Kranjčec, dr. med., Urednik
Doc. dr. sc. Monika Kukuruzović, dr. med., Urednik
Mario Mašić, dr. med., Urednik
Merima Čolić, mag. med. biochem., Urednik


Urednički odbor

Prof. dr. sc. Vojko Berce, dr. med., Pedijatrijska pulmologija, Maribor
Prof. dr. sc. Iva Bilić-Čače, dr. med., Neonatologija, Rijeka
Prof. dr. sc. Daniel Dilber,  dr. med., Pedijatrijska kardiologija, Zagreb
Prof. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, dr. med., Dječja i adolescentna psihijatrija, Osijek
Doc. dr. sc. Alenka Gagro, dr. med., Pedijatrijska reumatologija, alergologija i imunologija, Zagreb
Doc. dr. sc. Iva Hojsak, dr. med., Pedijatrijska gastroenterologija, Zagreb
Doc. dr. sc. Željka Karin, dr. med., Školska medicina, Split
Dr. med. Mirjana Kolarek-Karakaš, dr. med., Socijalna medicina, Varaždin
Prof. dr. sc. Ivana Kolčić, dr. med., Epidemiologija, Zagreb
Doc. dr. sc. Lavinia La Grasta Sabolić, dr. med., Pedijatrijska endokrinologija, Zagreb
Doc. dr. sc. Kristina Lah Tomulić, dr. med., Intenzivna medicina i neonatologija, Rijeka
Prof. dr. sc. Bernarda Lozić, dr. med., Medicinska genetika, Split
Prof. dr. sc. Joško Markić, dr. med., Pedijatrijska intenzivna medicina, Split
Prim. dr. Marko Mesić, dr. med., Dječja kirurgija, Zagreb
Doc. dr. sc. Zrinjka Mišak, dr. med., Pedijatrijska gastroenterologija, Zagreb
Doc. dr. sc. Tena Niseteo, dr. med., Nutricionizam, Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Suzana Ožanić Bulić, dr. med., Dermatologija, Zagreb
Doc. dr. sc. Ivan Pavić, dr. med., Pedijatrijska pulmologija, Zagreb
Dr. sc. Daniela Petković-Ramadža, dr. med., Bolesti metabolizma djece, Zagreb
Prof. dr. sc. Zenon Pogorelić, dr. med., Dječja kirurgija, Split
Prim. dr. med. Marija Posavec, dr. med., Školska medicina, Zagreb
Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med., Pedijatrijska neurologija, Rijeka
Izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin-Cvetković, dr. med., Zdravstvena ekologija, medicina rada i sporta, Zagreb
Rebeka Ribičić, dr. med., Neonatologija, Zagreb
Prim. dr. sc. Đurđica Šešo-Šimić, dr. med., Socijalna medicina, Zagreb
Dr. med. Marijana Šimić Jovičić, dr. med., Ortopedija i traumatologija, Zagreb
Martina Slukan, mag. sestr., Sestrinstvo, Zagreb
Dr. sc. Ana Tripalo Batoš, dr. med., Radiologija, Zagreb
Prof. dr. sc. Gorka Vuletić, Psihologija, Osijek
Dr. sc. Tamara Žigman, dr. med., Bolesti metabolizma djece, Zagreb

Tajnica

Martina Nigović