Vol. 58, No 4, listopad - prosinac 2014

Akutni hemoragijski edem dojenčadi

Akutni hemoragijski edem dojenčadi je vaskulitis malih krvnih žila koji se najčešće javlja u djece do druge godine života. Ograničenje na kožu te ima dobru prognozu. Cilj rada je prikaz bolesnice s akutnim hemoragijskim edemom, tipične kliničke slike i tijeka, kakobismo naglasili nekompliciran i benigni karakter bolesti koja ima dramatičnu kliničku prezentaciju pa može uzrokovati diferencijalno-dijagnostičke dvojbe.Ključne riječi: edem; hemoragijski poremećaji; dojenče; vaskulitis; koža

Trihotilomanija i komorbiditet u adolescenata: prikaz dvaju bolesnika

Trihotilomanija je relativno rijedak poremećaj. U Dijagnostičkom i statističkom priručniku mentalnih poremećaja (DSM-V, 2013.)svrstan je u skupinu s opsesivno-kompulzivnim i njemu srodnim poremećajima. Trihilomanija ima i karakteristike poremećajaimpulsa i navika. Prvi simptomi trihilomanije najčešće se pojavljuju u adolescenciji. Klinička slika u djece i adolescenata često jekomplicirana postojanjem komorbiditeta. Najčešće opisivani komorbiditet su anksioznost i depresija iz područja osjećaja iraspoloženja, a rjeđi su tikovi, hiperkinetski i opsesivno-kompulzivni poremećaj, različiti oblici regresivnog ponašanja i neki drugi.Prikazana su dva bolesnika kod kojih je prepoznavanje poremećaja bilo otežano time što djeca i adolescenti nerado priznaju trihilomaniju,a daljnje liječenje bilo je dijelom multidisciplinarno i u mnogo čemu je ovisilo o komorbiditetu. U prvom prikazu etiopatogenezaje najvećim dijelom emocionalna. U drugom prikazu prateći poremećaj je iz skupine neurorazvojnih poremećaja. Odabirpsihoterapijske tehnike i širi pristup liječenju u cijelosti su ovisili o komorbiditetu i zahtjevali su suradnju dječjeg psihijatra sastručnjacima iz drugih područja pedijatrijske medicine. Mislimo da istraživanja ovog poremećaja treba ustrajno i dalje usmjeravatiotkrivanju izravne i druge povezanosti trihilomanije i komorbiditeta, kako bi se omogućilo što primjerenije i učinkovitije prepoznavanjei liječenje ovog poremećaja.Ključne riječi: adolescent; komorbiditet: trihotilomanija

Comprehensive management of severe epilepsies in small countries with limited resources

High professional expertise organized in multidisciplinaryteams is needed to provide comprehensive epilepsy care. InEurope, 54 million people live in 24 countries with a populationof less than 5 million and 12.5 millions live in countrieswith a population of less than 3 million. Adjusted solutionsare needed for severely aff ected people with epilepsy insmall health systems.Living with epilepsy in a small country is a unique challengefor the patient, and so is implementing comprehensive carefor people with epilepsy by health providers. Small populationsrequire adjusted systems of care, often hard to realizedue to limitations in economy and politics. Small populationalso means fewer patients referred and limited professionalexpertise that may adversely aff ect the quality of care.National languages spoken by small populations make useof foreign facilities diffi cult. Linguistic issue becomes evenmore important when neuropsychological and psychiatricproblems are dealt with outside the area exclusively dependingon one language. There is also a risk to neglect patientsaff ected by rare syndromes requiring specifi c treatments.Comparing models of practice may be a useful exercise:systems of care extrapolated from large to smallpopulations may not be most appropriate. Models eff ectivein small health systems may at times be applicable to largerpopulations.

Ključne riječi: