Povijest

Prvi broj izašao je u listopadu 1956. pod nazivom BILTEN, poslije ARHIV ZA ZAŠTITU MAJKE I DJETETA. Glavna zadaća toga časopisa bila je obavještavati pedijatre i liječnike svih struka koje se bave zdravstvenom zaštitom djece o osnovnim problemima struke i o suvremenim znanstvenim spoznajama na polju zaštite majke i djeteta.

Od 1993. godine časopis se udružuje s časopisom JUGOSLAVENSKA PEDIJATRIJA i postaje službeno glasilo Hrvatskoga pedijatrijskog društva, Hrvatskoga društva za školsku i sveučilišnu medicinu te hrvatskih društava za dječju ortopediju, dječju kirurgiju, okulistiku, intenzivnu medicinu, psihologiju i psihijatriju, pa mijenja ime u PAEDIATRIA CROATICA. Časopis je znanstveno-stručnoga karaktera. Objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne članke iz razvoja, patologije i zaštite djeteta od prenatalnog razdoblja do njegove potpune biologijske, duševne i društvene zrelosti. Članci se objavljuju na hrvatskome jeziku sa sažetkom na engleskom ili na engleskome sa sažetkom na hrvatskom, a pojedini brojevi tiskani su samo na engleskom jeziku. Kao suplement objavljuju se sažetci kongresa Hrvatskoga pedijatrijskog društva i Društva za školsku i sveučilišnu medicinu. Svake godine izlazi i suplement u kojemu se objavljuju predavanja održana na Hrvatskoj proljetnoj pedijatrijskoj školi u Splitu.