Povijest

Prvi broj izašao je u listopadu 1956. pod nazivom BILTEN, poslije ARHIV ZA ZAŠTITU MAJKE I DJETETA. Glavna zadaća toga časopisa bila je obavještavati pedijatre i liječnike svih struka koje se bave zdravstvenom zaštitom djece o osnovnim problemima struke i o suvremenim znanstvenim spoznajama na polju zaštite majke i djeteta.

Od 1993. godine časopis se udružuje s časopisom JUGOSLAVENSKA PEDIJATRIJA i postaje službeno glasilo Hrvatskoga pedijatrijskog društva, Hrvatskoga društva za školsku i sveučilišnu medicinu te hrvatskih društava za dječju ortopediju, dječju kirurgiju, okulistiku, intenzivnu medicinu, psihologiju i psihijatriju, pa mijenja ime u PAEDIATRIA CROATICA. Časopis je znanstveno-stručnoga karaktera. Objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne članke iz razvoja, patologije i zaštite djeteta od prenatalnog razdoblja do njegove potpune biologijske, duševne i društvene zrelosti. Članci se objavljuju na hrvatskome jeziku sa sažetkom na engleskom ili na engleskome sa sažetkom na hrvatskom, a pojedini brojevi tiskani su samo na engleskom jeziku. Kao suplement objavljuju se sažetci kongresa Hrvatskoga pedijatrijskog društva i Društva za školsku i sveučilišnu medicinu. Svake godine izlazi i suplement u kojemu se objavljuju predavanja održana na Hrvatskoj proljetnoj pedijatrijskoj školi u Splitu.

Vizija časopisa

U prvom broju časopisa koji je izišao 1956. godine urednik dr. Feđa Fischer Sartorius ocrtava viziju i ciljeve ovoga časopisa te navodi kako će časopis objavljivati izvorne radove o razvoju, patologiji i skrbi djece od prenatalnog razdoblja do njihove potpune biologijske, emocionalne i društvene zrelosti. Časopis nastavlja s ovom vizijom objavljujući izvorne znanstvene radove, klinička i laboratorijska zapažanja, prikaze bolesnika i pregledne radove o medicinskom napretku u pedijatriji i zdravstvenoj skrbi djece. U časopisu se isto tako objavljuju stajališta Hrvatskoga pedijatrijskog društva i Hrvatskoga društva za školsku i sveučilišnu medicinu, komentari, pisma Uredništvu, te suplementi. Obuhvaćeni su i radovi važni za pedijatriju iz područja kao što su kirurgija, stomatologija, prehrana, psihologija, psihijatrija, zdravstvena skrb djece, javno zdravstvo, klinička genetika, bazične znanosti, obrazovanje i sociologija.
PAEDIATRIA CROATICA služi kao praktični vodič za trajnu izobrazbu pedijatara, ali isto tako i za autore i čitatelje drugih medicinskih struka koji dijagnosticiraju i liječe bolesti kod dojenčadi i djece.

Informacije za autore

Za informacije o slanju rukopisa, pisma, komentara ili dopune molimo vas da pročitate Smjernice za autorePutem OJS sustava autori mogu provjeriti u kojoj je fazi recenzija rukopisa (http://www.paedcro.com/ojs/). Svi ostali upiti mogu se poslati poštom na:


Martina Nigović
tajnica časopisa Paediatria Croatica
Klinika za dječje bolesti Zagreb
Klaićeva 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 01 / 4600 271
ili e-mailom:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dozvola za upotrebu objavljenih materijala

Zahtjeve za reprodukciju i upotrebu materijala tiskanog u časopisu PAEDIATRIA CROATICA treba uputiti uredništvu.