Povijest

Prvi broj izašao je u listopadu 1956. pod nazivom BILTEN, poslije ARHIV ZA ZAŠTITU MAJKE I DJETETA. Glavna zadaća toga časopisa bila je obavještavati pedijatre i liječnike svih struka koje se bave zdravstvenom zaštitom djece o osnovnim problemima struke i o suvremenim znanstvenim spoznajama na polju zaštite majke i djeteta.

Od 1993. godine časopis se udružuje s časopisom JUGOSLAVENSKA PEDIJATRIJA i postaje službeno glasilo Hrvatskoga pedijatrijskog društva, Hrvatskoga društva za školsku i sveučilišnu medicinu te hrvatskih društava za dječju ortopediju, dječju kirurgiju, okulistiku, intenzivnu medicinu, psihologiju i psihijatriju, pa mijenja ime u PAEDIATRIA CROATICA. Časopis je znanstveno-stručnoga karaktera. Objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne članke iz razvoja, patologije i zaštite djeteta od prenatalnog razdoblja do njegove potpune biologijske, duševne i društvene zrelosti. Članci se objavljuju na hrvatskome jeziku sa sažetkom na engleskom ili na engleskome sa sažetkom na hrvatskom, a pojedini brojevi tiskani su samo na engleskom jeziku. Kao suplement objavljuju se sažetci kongresa Hrvatskoga pedijatrijskog društva i Društva za školsku i sveučilišnu medicinu. Svake godine izlazi i suplement u kojemu se objavljuju predavanja održana na Hrvatskoj proljetnoj pedijatrijskoj školi u Splitu.

Vizija časopisa

U prvom broju časopisa koji je izišao 1956. godine urednik dr. Feđa Fischer Sartorius ocrtava viziju i ciljeve ovoga časopisa te navodi kako će časopis objavljivati izvorne radove o razvoju, patologiji i skrbi djece od prenatalnog razdoblja do njihove potpune biologijske, emocionalne i društvene zrelosti. Časopis nastavlja s ovom vizijom objavljujući izvorne znanstvene radove, klinička i laboratorijska zapažanja, prikaze bolesnika i pregledne radove o medicinskom napretku u pedijatriji i zdravstvenoj skrbi djece. U časopisu se isto tako objavljuju stajališta Hrvatskoga pedijatrijskog društva i Hrvatskoga društva za školsku i sveučilišnu medicinu, komentari, pisma Uredništvu, te suplementi. Obuhvaćeni su i radovi važni za pedijatriju iz područja kao što su kirurgija, stomatologija, prehrana, psihologija, psihijatrija, zdravstvena skrb djece, javno zdravstvo, klinička genetika, bazične znanosti, obrazovanje i sociologija.
PAEDIATRIA CROATICA služi kao praktični vodič za trajnu izobrazbu pedijatara, ali isto tako i za autore i čitatelje drugih medicinskih struka koji dijagnosticiraju i liječe bolesti kod dojenčadi i djece.

Paediatria Croatica Online

Online verziji časopisa PAEDIATRIA CROATICA može se pristupiti putem web adrese: http://www.paedcro.com/. Sadržaj online izdanja jednak je tiskanom. Pristup cjelovitim tekstovima članaka objavljenih u časopisu PAEDIATRIA CROATICA, dvije godine od objavljivanja, ograničen je samo na pretplatnike. Nakon dvije godine cjeloviti tekstovi članaka besplatno su dostupni na mrežnim stranicama časopisa. Na mrežnim stranicama također je moguće pristupiti arhivu časopisa. Radovi se mogu pretraživati po autoru, naslovu, kategoriji ili godini objavljivanja.
Paediatria Croatica se pridržava smjernica za slobodan pristup znanstvenim radovima u skladu s načelima Washington D.C. Principles For Free Access to Science (www.dcprinciples.org).

Pretplata

Godišnja pretplata za osobe koje žive u Republici Hrvatskoj iznosi 250,00 kn, a za ustanove u Republici Hrvatskoj 350,00 kn. Sve pojedinačne pretplate uključuju dostavu tiskanog primjerka i pristup elektroničkom izdanju.
Sve promjene koje se tiču pretplate (promjena adrese, otkazivanje pretplate) pravodobno dojavite na e-mail tajnice časopisa  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pretplata za elektroničko izdanje časopisa za ustanove u Republici Hrvatskoj iznosi 300,00 kn.
Za pojedinačne pretplatnike koji žive izvan Republike Hrvatske godišnja pretplata iznosi 60 eura, a za ustanove 100 eura.
Za pretplatnike koji žive izvan Europe, uz naknadu od 80 eura, moguća je i brza dostava (avionom).

Promjena adrese

Ako ste promijenili adresu, obavijestite nas u roku od 4 do 6 tjedana, kako bi vaš primjerak časopisa stigao na pravo mjesto.

Primjerak časopisa koji nedostaje

Ako niste primili časopis, obavijestite nas u roku od 6 mjeseci od tiskanja tog primjerka. U tom slučaju primjerak koji nedostaje bit će poslan poštom o našem trošku. Ako nas obavijestite 6 mjeseci nakon tiskanja broja koji nedostaje, možemo vam ga poslati, ali uz naknadu od 13 € (95 kn) po broju (troškove poštarine snosi primatelj). Sve narudžbe plaćaju se unaprijed. Za dodatne informacije obratite se tajnici na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dozvola za upotrebu objavljenih materijala

Zahtjeve za reprodukciju i upotrebu materijala tiskanog u časopisu PAEDIATRIA CROATICA treba uputiti uredništvu.