Podološka analiza djece s motoričkim poremećajima (20 slučajeva) – naša iskustva

Uvod: Pedijatrijski bolesnici s neuromotoričkim poremećajima često doživljavaju različita podijatrijska stanja. Učinkovitost i implika- cije tretmana kao što su ortotika i ulošci u ovoj demografskoj skupini nisu u potpunosti shvaćene, naglašavajući značajnu prazninu u podijatrijskom istraživanju u kliničkoj praksi. Prikaz slučaja: Ova opservacijska studija analizirala je 20 pedijatrijskih bolesnika s neuromotoričkim poremećajima. Fokus je bio na uobičajenim stanjima stopala kao što su urasli nokti i hiperhidroza i njihovoj povezanosti s tretmanima poput ortotike, uložaka i kirurških intervencija poput produljenja Ahilove tetive. Klinička rasprava: Statistička analiza korištenjem hi-kvadrat testova otkrila je značajne povezanosti. Primjetno je da je korištenje or- totičkih pomagala povezano s većom učestalošću uraslih noktiju (χ2 = 5,69, p = 0,017). Nasuprot tome, uporaba uložaka korelirala je s učestalom hiperhidrozom (χ2 = 4,44, p = 0,035). Primijećena je I značajna tendencija za korištenjem ortoze kod pacijenata koji su bili podvrgnuti produljenju Ahilove tetive (χ2 = 8,15, p = 0,017). Studija je također istaknula prevalenciju lomljivih noktiju i hiperkera- toze među sudionicima. Zaključak: Rezultati istudije naglašavaju ključnu ulogu podijatara u liječenju stanja stopala u pedijatrijskih bolesnika s neuromotor- nim poremećajima. Iako su intervencije poput ortoze općenito korisne, one također mogu pogoršati ili doprinijeti drugim stanjima, zahtijevajući redoviti i pažljivi podijatrijski nadzor. Studija zagovara buduća istraživanja s većim uzorkom i kontroliranim dizajnom studija kako bi se ta zapažanja dodatno potvrdila i proširila.
Ključne riječi: BOLESTI MOTORNIH NEURONA; PODIjATRIjA; PACIjENT; DIjETE; BOLEST STOPALA
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 68, No 1, siječanj-ožujak 2024
Autori: Zied Mansi, Ben Mahmoud Aymen, Tounsi Abdelkader, Mahmoudi Ahmed, Chermiti Wajdi, Haggui Ali, Zaidi Bacem
Referenca rada: Paediatr Croat 2024;68:42-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2024.6

Opširnije