Učestalost odštetne odgovornosti kod povrede pravnog standarda dužne pažnje u pedijatriji kao zdravstvenoj djelatnosti

Cilj: Fenomenologija pravne prakse globalno bilježi pojavu čitave industrije liječničke odgovornosti, odnosno parničenja. Posljedično zabilježen je trend porasta odštetno pravnih postupaka protiv pružatelja zdravstvenih usluga. Rizik od izloženosti odštetnim zahtje- vima za liječnike u pedijatriji veći je nego u drugim područjima medicine pokazuju relevantna istraživanja. Metode: Kako bi utvrdili da li se navedeni svjetski trend odrazio i u hrvatskoj pravnoj praksi, provedeno je istraživanje učestalosti pravomoćnih odluka o odštetnim zahtjevima zbog liječnike greške u razdoblju od 2019. do 2023. godine. Istraživanje je uzelo u obzir i referentu točku najsnažnijeg korelacijskog čimbenika: nesavjesnog liječenja. Metodološki je pretražena sudska praksa domaćih sudova u navedenom razdoblju kroz bazu podataka Ius info te je uzet broj odluka glede liječničke pogreške i nesavjesnog liječenja po godinama te su zatim rezultati suženi na pedijatrijske predmete, odnosno, one slučajeve gdje se odlučuje o postojanju liječničke pogreške pedijatra. Rezultati: Ukupno je zabilježeno 54 odluka o postojanja odnosno nepostojanju liječničke pogreške u promatranom razdoblju, od čega je najveći broj (31.5%) zabilježen 2021. godine. Ukupan broj odluka o nesavjesnom liječenju je upola manji (N=26), pri čemu je najveća učestalost (27%) evidentirana u prvoj godini promatranog razdoblja. U cjelokupnom promatranom razdoblju samo jedna odluka se odnosi na pedijatrijski slučaj (N=1). Zaključci: Rezultati ovog istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj ne postoji signifikantno povećanje broja odštetnopravnih zahtjeva za neimovinsku štetu, odnosno povredu prava osobnosti uslijed liječničke pogreške u pedijatriji. Drugim riječima, trend u Republici Hrvatskoj ne prati trendove svjetske pravne prakse u tom području.
Ključne riječi: PRAVNI ASPEKTI; SudSKE OdLuKE; djECA; ZdRAVSTVENA djELATNOST; PEdIjATRIjA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 68, No 1, siječanj-ožujak 2024
Autori: Dominik Vuletić
Referenca rada: Paediatr Croat 2024;68:31-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2024.4

Opširnije