Korisnost kampa za djecu s epilepsijom: retrospektiva

Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti dobrobiti obrazovnih i rekreacijskih programa kampiranja za djecu s epilepsijom. Metoda: Proveden je retrospektivni pregled podataka prikupljenih od sve djece koja su pohađala godišnje kampove za epilepsiju u organizaciji Hrvatske udruge za epilepsiju i Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba tijekom 8 godina. Uključena su djeca u dobi od 6 do 18 godina. Osoblje kampa uključuje dječje neurologe, psihologe, neurološke medicinske sestre i educirane volontere. Eduka- tivne aktivnosti osmišljene su kako bi poboljšale znanje djece o epilepsiji, važnosti uzimanja lijekova, akademskim izborima, predlo- ženom zaposlenju i propisima koji se odnose na zakone o vožnji. O tim pitanjima raspravljalo se u skupinama ili u pojedinačnim sesijama, ovisno o slučaju. Ostale aktivnosti uključivale su plivanje pod nadzorom, timske sportove, zabavne aktivnosti i igre, umjet- nost i rukotvorine te zabavu poput diska ili filmske večeri. Svaki od sudionika ispunio je tri upitnika 1. Upitnik s općim podacima i provjeru znanja prije kampa; 2. Upitnik o zadovoljstvu kam- pom i provjera znanja nakon kampa; 3. Upitnik o prilagodbi na epilepsiju u mladih. Rezultati: Analize anketa i testova pokazuju da je samo 75% djece u kampu znalo da boluje od epilepsije. U 10% djece prijatelji i dalji članovi obitelji nisu znali za epilepsiju. Uspoređujući provjeru znanja prije i nakon kampa, prosječan postotak točno riješenih zada- taka na prvom testu je 65%, a na drugom 87%. Odgovori u upitniku o prilagodbi na život s epilepsijom pokazatelji su jake stigme kod djece s epilepsijom. Zaključci: Glavno postignuće kampa bilo je da djeca steknu samopouzdanje da mogu ostvariti svoj puni potencijal u životu i da se osjećaju ravnopravno sa svojim vršnjacima u svakom aspektu života.
Ključne riječi: EPILEPSIjA; KVALITETA žIVOTA; ADAPTIVNO PONAšANjE; REKREACIjSKA TERAPIjA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 68, No 1, siječanj-ožujak 2024
Autori: Monika Kukuruzović, Ljerka Cvitanović-Šojat, Branka Divčić, Maja Batista, Kristina Kužnik, Iva Šeparović, Maša Malenica
Referenca rada: Paediatr Croat 2024;68:22-30
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2024.3

Opširnije