Karakteristike uporabe elektroničkih uređaja u djece i adolescenata dobi 6-14 godina

Uvod: Djeca i adolescenti svakodnevno koriste računala, mobitele i tablete, uz ostale elektroničke uređaje, u neakademskim aktivno- stima. Bitno je karakterizirati utjecaj ovih uređaja na procese socijalizacije, interakcije i učenja u ovom segmentu populacije, a tako- đer je potrebno istražiti moguće štetne učinke povezane s njihovom uporabom. Cilj je bio opisati kako se ti uređaji koriste i njihov utjecaj na školski uspjeh, ponašanje i tjelesnu aktivnost djece i adolescenata od 6 do 14 godina. Materijali i metode: Ovo je presječna analitička studija 510 školske djece u dobi od 6 do 9 i od 10 do 14 godina iz Bogote i Cundina- marce, Kolumbija. Ispitani su pomoću ankete od 38 pitanja koja su karakterizirala korištenje uređaja i simptome anksioznosti i de- presije, rješavanje sukoba, spavanje i školski uspjeh. Rezultati: Prosječna dob za početak korištenja uređaja bila je četiri godine. U obje skupine najviše su korišteni mobiteli (56,3% i 78,04%). Roditelji prate korištenje uređaja u 80% slučajeva. U 40% slučajeva upotreba uređaja bila je duža od 90 minuta dnevno. Oko 16% je također prijavilo poremećaje spavanja, frustraciju (48%), emocionalnu labilnost (20%) i suicidalne ideje (11%). 19% se nije igralo sa svojim vršnjacima, a 7% je izjavilo da nema bliske prijatelje. Zaključci: Ova studija pokazuje visoku izloženost elektroničkim uređajima od rane dobi i njihovu povezanost s čimbenicima pona- šanja. Buduće studije trebale bi dublje istražiti odnos između ovih čimbenika i elektroničkih uređaja.
Ključne riječi: MOBILNI UREĐAjI; DIjETE; ADOLESCENT; VRIjEME PRED EKRANOM; AKADEMSKI USPjEH
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 68, No 1, siječanj-ožujak 2024
Autori: Nancy Soraya Martínez-Estévez, Carmen Graciela Zamora-Reyes, Claudia Ximena Robayo-González, Carlos Gómez- Restrepo, María Mónica Rey-Atehortúa, Diana Carolina Solano-Aragón
Referenca rada: Paediatr Croat 2024;68:13-21
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2024.2

Opširnije