Klinički tijek i težina COVID-19 bolesti u djece školske dobi ovisi o stanju humoralne imunosti protiv difterije

Uvod: Postoje dokazi da su visoki titri antitijela na difteriju češće povezani s asimptomatskim ili lakšim tijekom bolesti COVID-19. Cilj istraživanja bio je utvrditi značajke tijeka COVID-19 kod djece školske dobi ovisno o stanju imuniteta nakon cijepljenja protiv toksina difterije. Metode: Ukupno je pregledano 90 djece u dobi od 6 do 18 godina: 60 pacijenata s potvrđenom infekcijom SARS-CoV-2 i 30 djece bez znakova bolesti (kontrolna skupina). COVID-19 blažeg kliničkog tijeka je bio u 20 pacijenata, srednje teškog u 31 bolesnika i težeg u 9 bolesnika. Svoj djeci je imunoenzimskom analizom određena razina imunoglobulina G (IgG) protiv toksina difterije. Rezultati: Ukupni serumski IgG protiv toksina difterije bio je 0,431 (0,113; 0,828) IU/mL. Antitoksični IgG bio je 2,5 puta veći u djece u kontrolnoj skupini nego u bolesnika s infekcijom SARS-CoV-2. Smanjena razina antitoksičnog IgG bila je povezana s povećanom težinom bolesti. U djece sa specifičnim IgG 0,01-0,2 IU/mL preporučuje se ponovno cijepljenje; stoga je 4,2% djece u kontrolnoj skupi- ni, 6,8% s blagim tijekom bolesti COVID-19, 50% s umjerenom težinom bolesti i 100% djece s teškim oblikom bolesti COVID-19 treba- lo docjepljivanje toksoida difterije. Umjerena negativna korelacija zabilježena je između razine IgG protiv toksina difterije i ESR (r=- 0,38, p=0,004), CRP (r=-0,32, p=0,021), D-dimera (r=-0,35, p =0,009), trajanje hipertermije (r=-0,49, p=0,003) i trajanje liječenja (r=-0,43, p=0,012). Zaključak: Djeca s manifestiranom infekcijom SARS-CoV-2 imala su značajno niže razine IgG protiv toksina difterije u usporedbi s kontrolnom skupinom, što ukazuje na nižu razinu humoralne imunosti. Djeca s blagim tijekom bolesti COVID-19 imala su značajno višu razinu specifičnih IgG protiv toksina difterije od djece s umjerenim i teškim tijekom bolesti.
Ključne riječi: dIJETE; dIFTERIJA; ImuNOST, humORALNA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 67, No 3-4, srpanj-prosinac 2023
Autori: Halyna Pavlyshyn, Olha Panchenko, Kateryna Kozak, Iryna Avramenko, Olha Dyvonyak
Referenca rada: Paediatr Croat. 2023;67:52-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2023.9

Opširnije