Gornje gastrointestinalno krvarenje, neuobičajena prezentacija Zlatokosinog sindroma

U djece, gastrointestinalni bezoari su općenito sačinjeni od kose i ostataka hrane i imaju neuobičajenu kliničku prezentaciju sa simp- tomima uglavnom kao posljedica opstrukcije gornjeg gastrointestinalnog trakta. U manjem broju pacijenata bezoari se mogu pro- tezati u dvanaesnik, jejunum, ileum pa čak i u debelo crijevo , dajući izgled „Zlatokosinog repa”. Prikazujemo slučaj 7-godišnje djevojčice s atipičnom inicijalnom prezentacijom Zlatokosinog sindroma, kao posljedica trihobe- zoara. Pacijentica nije imala anamnezu pozitivnu na psihijatrijske bolesti, niti prijave bilo kakvih smetnji u školi. Primljena je na hitnu pomoć zbog krvarenja iz gornjeg dijela probavnog sustava te joj je bila potrebna naknadna transfuzija krvnih pripravaka. Tijekom hospitalizacije učinjena je endoskopija gornjeg probavnog trakta s dijagnozom Zlatokosinog sindroma, uz postojanje dva Forrest II-C, III želučana ulkusa i teškog eritematoznog gastritisa u predjelu antruma i tijela. Započeto je konzervativno liječenje, koje je bilo bezuspješno, zbog čega je bezoar morao biti kirurški odstranjen. Stoga želimo ukazati na važnost produbljivanja određenih aspeka- ta kao što su anamneza s naglaskom na psihijatrijsku pozadinu kod ove vrste pacijenata, budući da se radi o poremećaju pove- zanom s promjenama u ponašanju i raspoloženju. Isto tako, važno je imati na umu rjeđe simptoma kao što je krvarenje iz gornjeg dijela probavnog sustava, ali koji pak može biti smrtonosno ako ne djelujemo odmah. Na isti je način sveobuhvatan pristup uz podršku obitelji i intervenciju psihologa i/ili psihijatra od vitalnog značaja za sprječavanje recidiva.
Ključne riječi: BEZOARI; GASTROINTESTINALNO KRVARENJE; ANKSIOZNOST
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 67, No 1-2, sječanj - lipanj 2023
Autori: Carlos Torres-Salinas, David Anccasi-Hermoza
Referenca rada: Paediatr Croat. 2023;67:35-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2023.6

Opširnije