Simptomi i znakovi bubrežnih bolesti u djece tijekom pandemije COVID-19 u Sloveniji

Cilj: Svrha istraživanja bila je utvrditi prevalenciju simptoma i znakova bubrežnih bolesti kod djece u Sloveniji i dobiti uvid u teret bubrežnih bolesti kod djece na razini primarne zdravstvene zaštite u vrijeme pandemije COVID-19. Metode: Metodologija istraživanja bila je presječna. Podaci su dobiveni putem anonimnog „online“ upitnika koji je poslan svim pedijatrima primarne zdravstvene zaštite u Sloveniji putem e-pošte. Za svaki slučaj simptoma korišten je točan binomni test kako bi se utvrdilo odstupa li udio simptoma i/ili znakova u uzorku od “teorijske” prevalencije objavljene u literaturi. Rezultati: Podaci su dobiveni od 65 pedijatara, a u studiju je uključeno 9829 ispitane djece. Udio djece s nekim simptomima i zna- kovima bubrežnih bolesti, većinom slučajno otkrivenih, kao što su hematurija, proteinurija i hipertenzija, bio je manji nego što je dosad opisano u literaturi. Nije bilo statistički značajne razlike u prevalenciji simptoma i znakova koji upućuju na ozbiljne bolesti bubrega, poput edema ili trajne proteinurije. Najčešći uzrok odlaska djece u ambulante primarne zdravstvene zaštite zbog simp- toma i znakova bubrežnih bolesti bila je infekcija mokraćnog sustava. Zaključci: Djeca s ozbiljnim bolestima bubrega identificirana su jednako često kao što je opisano u literaturi, unatoč pandemiji COVID-19. Potonje je negativno utjecalo na stopu otkrivanja simptoma i znakova bubrežnih bolesti koje se nalaze slučajno, kao što su hematurija, proteinurija i hipertenzija.
Ključne riječi: COVID-19; BOLESTI BUBREGA; DJECA; ZNAKOVI I SIMPTOMI; ANALIZA URINA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 67, No 1-2, sječanj - lipanj 2023
Autori: lucija Tolar, Matjaž Kopač
Referenca rada: Paediatr Croat. 2023;67:27-30
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2023.4

Opširnije