Prijevod i prilagodba Procjene grubih motoričkih funkcija – 88 na hrvatski jezik

Instrument za procjenu grubih motoričkih funkcija (eng. Gross Motor Function Measure-88 – GMFM-88) standardizirani je opserva- cijski instrument za procjenu grubih motoričkih funkcija za djecu s cerebralnom paralizom i Downovim sindromom. Kliničari u Hr- vatskoj pokazuju sve veći interes za korištenje GMFM-88 testa. No, do sada je bila dostupna samo engleska verzija instrumenta, koja je otežavala njegovu primjenu u Hrvatskoj. Cilj ovog istraživanja bio je prevesti GMFM-88 bodovni list s engleskog na hrvatski jezik i prilagoditi ga za primjenu u kliničkoj praksi. U ovom istraživanju slijedili smo prvih pet koraka smjernica Sousa i Rojjanasrirat (2010.) za prijevod i prilagodbu GMFM-88 bodovnog lista. Prvo, dva autora neovisno su napravila “forward” prijevod; prijevod bodovnog lista s engleskog na hrvatski jezik. Zatim je treći autor napravio “backward” prijevod, koji je provjeren i revidiran od strane autora GMFM-88 testa. Predfinalna verzija prevedenog instrumenta testirana je kroz tzv. “cognitive debriefing” sa sedam kliničara. Ispitanici su ukazali na važnost dosljedne upotrebe određenih riječi te su iznijeli prijedloge za poboljšanje, poput promjene redoslijeda riječi ili skraćenja prevedenih čestica. Promijenjene su 72 od 88 čestica. Ovim istraživanjem započeta je prilagodba GMFM-88 na hrvatski jezik. Sljedeći korak do potpuno validiranog GMFM-88 testa na hrvatskom jeziku je psihometrijsko testiranje djece s cerebralnom paralizom i Downovim sindromom u Hrvatskoj.
Ključne riječi: PRILAGODBA; CEREBRALNA PARALIZA; DOWN SINDROM; PRIJEVOD
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 66, No 3-4, srpanj - prosinac 2022
Autori: Dunja Husnjak, Hrvoje Gudlin, Monika Novak-Pavlic
Referenca rada: Paediatr Croat. 2022;66:61-9
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2022.11

Opširnije