Ponašanje, stavovi i znanje zdravstvenih djelatnika o dojenju

Dojenje je neupitno najbolja hrana za novorođenče i dojenče. U procesu dojenja dijete uspostavlja temelje privrženosti, na kojima će graditi osnove svih kasnijih odnosa. Dojenje ima zdravstvene prednosti ne samo za dijete, nego i za majku. Pozivu za sudjelovanjem u ovom istraživanju u malom broju su se odazvali muškarci (gledano po spolu), a prema zanimanju liječnici. Prema rezultatima istraživanja zdravstveni djelatnici rijetko sudjeluju u edukacijama o dojenju (često/redovito manje od 20%). Savjeti koje zdravstveni djelatnici daju roditeljima o isključivom i ukupnom dojenju često nisu u skladu s uputama UNICEF-a/WHO. Najlošiji rezultati na ljestvici stavova su postignuti na pitanjima dojenja na javnom mjestu, prihvaćanja dojenja kao temeljnog ljudskog odnosa i uloge oca u podršci majci koja doji. Na ljestvici znanja najlošiji su odgovori po pitanju poznavanja zakonske regulative zabrane javnog oglašavanja zamjena za majčino mlijeko, prekida dojenja kada je majka febrilna ili prima neki lijek, važnosti „rooming-ina“ i potrebi prekida dojenja kada dijete polazi u jaslice/vrtić. Treba poboljšati edukaciju o dojenju budućih zdravstvenih djelatnika tijekom njiho- va školovanja. U radu sa zdravstvenim djelatnicima koji su već u radnom odnosu treba raditi na osvješćivanju obveze davanja infor- macija o dojenju sukladno preporukama WHO/UNICEF-a. Roditelji koji su već odlučili dojiti svoje dijete imaju pravo na kontinuiranu podršku tijekom cijelog perioda dojenja djeteta. Za ostvarenje ciljeva WHO/UNICEF-a za 2030. godinu neće biti dovoljni samo pozitivni pomaci u zdravstvenom sustavu, već na razini cijelog društva.
Ključne riječi: Dojenje; PRUŽANJE ZDRAVSTVENE SKRBI
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 66, No 3-4, srpanj - prosinac 2022
Autori: Marija Čatipović, Zrinka Puharić, Lorena Golić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2022;66:51-60
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2022.10

Opširnije