Promicanje međusektorske suradnje u modelu rane intervencije

Međusektorska suradnja složen je proces u kojem sudjeluju različiti sustavi sa svojim složenostima i zasebnim protokolima kroz par- tnerski odnos, dijeleći odgovornosti i dobrobiti. U razvojnom sistemskom modelu rane intervencije, međusektorska suradnja podra- zumijeva povezanost sustava zdravstva, socijalne skrbi i odgojno-obrazovnog sustava. U Republici Hrvatskoj taj vid suradnje nije zaživio na razini na kojoj bi to bilo potrebno kako bi cijeli sustav adekvatno funkcionirao. Upravo zbog toga obitelji djece s neurora- zvojnim rizikom i razvojnim teškoćama često su prepušteni sami sebi te tragaju za podrškom i terapijom. Cilj: Cilj ovog rada je prikaz modela povezivanja zdravstvene ustanove, odnosno pedijatara doma zdravlja i stručnjaka ustanove socijalne skrbi koja pruža usluge rane intervencije (RI) te ispitati ubrzava li navedena suradnja uključenje obitelji u sustav podrške i usluge RI. Metode: Suradnja se provodila putem zaštićene virtualne komunikacije, pri čemu su pedijatri izravno usmjeravali obitelji djece kod koje je utvrđeno određeno odstupanje od tipičnog razvoja prema socijalnoj ustanovi, pružatelju RI, gdje su stručnjaci timskom razvojnom procjenom proveli trijažu. Rezultati: Obuhvaćeno je 27 djece i njihovih obitelji te se pokazalo kako je navedena suradnja dovela do ubrzanja dobivanja podrške za obitelj u prosjeku za 72 dana. Također se pokazalo da je neizravno došlo i do ubrzanja administrativnih procedura prilikom ostva- rivanja prava na uslugu RI za 13 dana. Zaključak: Rezultati pokazuju pozitivan učinak međusektorske suradnje i povezivanja kroz sustav razmjene informacija putem zašti- ćenih tehnologija.
Ključne riječi: ZDRAVSTVENI SUSTAV; SOCIJALNA PODRŠKA; RANA INTERVENCIJA; INTERSEKTORSKA SURADNJA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 65, No 4, listopad - prosinac 2021
Autori: Tena Matijaš, Dajana Bulić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:174-9
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.30

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.