Teme Svjetskog tjedna dojenja

Poštovani,
Međunarodni tjedan dojenja lijepa je prigoda za izmjenu informacija o našem radu, ali isto tako i za dobre želje koje izmjenjujemo u prijateljskoj prijepisci. To je ujedno i prigoda da razmijenimo iskustva i da učinimo zajednički iskorak u našim daljnjim aktivnostima na zaštiti i promicanju dojenja. Uz tehnološka dostignuća i ubrzani razvitak koji rezultiraju sve većim zagađivanjem okoliša, u svijetu je sve više zabrinutih za opstojnost planeta na kojem živimo. Upozorava se na potrebu provođenja globalnih razvojnih ciljeva do 2030. godine ili tzv. Agende 17. Baš u tom kontekstu razvojnih ciljeva valja sagledati dimenziju dojenja. Naime, desetljećima smo svjedočili drastičnom padu učestalosti dojenja u svijetu. Ta je spoznaja pokrenula međunarodne organizacije predvođene Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) i UNICEF-om za pokretanje inicijative „Rodilište -prijatelj djece“. Paralelno je osnovana Svjetska alijansa za dojenje (World Alliance for Breastfeeding Action - WABA). Među ostalima, u okrilju te organizacije svake se godine predlaže neka tema za obilježavanje Svjetskog tjedna dojenja. Nakon 30 godina impresivna je paleta razmatranih sadržaja od kojih su u tablici navedene teme Tjedna dojenja od 2001. do 2020. godine. Iz tih se tema može vidjeti koliko je kompleksno područje dojenja, te da su mnoga područja ljudske aktivnosti i značajni ljudski kapaciteti odgovorni za potporu majci i djetetu bili obuhvaćeni tim temama.

Tema tjedna dojenja 2021. godine - Zaštita dojenja: zajednička odgovornost

Gore navedena tema ovogodišnjeg Tjedna dojenja je višeznačna: • Prije svega ova se tema temelji na zaštiti svega onoga što smo dosad postigli u 30.- godišnjem radu na zaštiti i promidžbi dojenja lokalno i u svijetu.
• Druga važna poruka pledira za veću povezanost onih koji štite i promiču dojenje, tako da se uz rodilišta koja su glavna mjesta zaštite i potpore dojenju, aktivnosti usmjere i prema ostalim mjestima u zajednici na kojima se nalaze djeca te dobi, te da briga o dojenju nije obveza samo zdravstvenog sustava već i šire. U obrazloženju toga navodi se termin „topli lanac“, asocirajući na učinkovit epidemiološki zaokruženi i djelotvoran postupak svladavanja zaraze.
• Odgovornost je bitna za uspjeh na svim razinama, a dosad je ona primarno bila usmjerena prema obitelji, a manje prema zajednici i donositeljima odluka, što bi svakako trebalo promijeniti i poboljšati.
• U inicijativi promicanja dojenja naglašava se razvijanje jednog humanijeg i prijateljskog odnosa prema subjektima te promidžbe - majkama, djeci i obiteljima, koja se zasniva na poštivanju, razumijevanju, partnerstvu i posve novoj kulturi dojenja.
Zaključujući ovaj prilog, citirao sam pismo Svjetske alijanse za dojenje napisano prigodom ovogodišnjeg tjedna dojenja, kako bismo dobili izravne poruke koje su tim povodom upućene:
„Iako je potpora dojenju na individualnoj razini vrlo važna, dojenje se mora smatrati javnozdravstvenim pitanjem koje zahtijeva ulaganje na svim razinama. Koncept „ponovne izgradnje boljeg“ nakon pandemije COVID-a19 pružit će priliku za stvaranje toplog lanca potpore dojenju koji uključuje zdravstvene sustave, radna mjesta i zajednice na svim razinama u društvu. Topli lanac potpore pomoći će u stvaranju povoljnog okruženja za dojenje i zaštitu od utjecaja industrije. Vrijeme je da se istaknu, osiguraju, povežu i potaknu aktivnosti zaštite dojenja na svim razinama.“
Na kraju želim još jednom snažno naglasiti da je stvaranje toplog lanca potpore dojenju na razini zdravstvenih sustava, radnih mjesta, zajednica i cijelog društva prilika za sve nas uključene u te aktivnosti da ovogodišnji Međunarodni tjedan dojenja iskoristimo kao trenutak za novi start i zajedničku odgovornost.
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 64, No 2, travanj - lipanj 2020
Autori: Josip Grgurić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:51-5
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2020.8