Kirurški sustavan pregled (kliničko-patohistološka korelacija) u Klinici za dječje bolesti Zagreb

Unatoč iskustvu kirurga, kvalitetno uzetoj anamnezi, kvalitetnom kliničkom pregledu te suvremenoj radiološkoj dijagnostici, do pouzdane i konačne dijagnoze dolazimo temeljem patohistološke dijagnoze. Patohistološka analiza započinje biopsijom ili operacijom nakon koje se uzorak tkiva stavlja u fi ksativ. Fiksacijom se tkivo stabilizira, sprječavajući njegovo propadanje. Uzorci tkiva režu se na tanke slojeve koji se nakon fi ksiranja na predmetno stakalce standardno boje kombinacijom hematoksilina i eozina. Standardno bojenje se prema potrebi nadopunjuje histokemijskim ili imunohistokemijskim metodama, ovisno o odluci patologa. Izgled promjene može prikriti njen karakter te je stoga nužna suradnja između liječnika operatera i patologa (1, 2). Točnost u potvrđivanju kliničkih dijagnoza mjerljiva je komponenta svakog cjelovitog programa osiguranja kvaliteta i prognostičke korisnosti. Do danas je zlatni standard za provjeru kliničkih dijagnoza, bez obzira na organski sustav i klasifi kaciju bolesti, bila i ostala patohistološka dijagnoza (3).
Ključne riječi: KLINIČKA DIJAGNOZA; PATOHISTOLOŠKA DIJAGNOZA; ZDRAVSTVENA ZAŠTITA; KVALITETA
Kategorija: Kratko priopćenje
Broj: Vol. 65, No 3, srpanj - rujan 2021
Autori: Marko Bašković, Ana Marija Vranjić, Franka Luetić, Snježana Fusić , Neda Striber
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:150-1
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.26

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.