Dijabetička ketoacidoza izazvana steroidima u 9-godišnjeg dječaka s recidivirajućim nefrotskim sindromom osjetljivim na steroide

Sistemski primijenjeni kortikosteroidi do danas ostaju osnovna terapija za nefrotski sindrom. Iako 80-90% djece pokazuju remisiju nakon terapije steroidima i klasifi ciraju se kao nefrotski sindrom osjetljiv na steroide, 90% onih koji odgovore na prvu primjenu dožive barem jedan recidiv, dok njih 50-60% može progredirati prema nefrotskom sindromu s čestim recidivima i time postati ovisni o steroidima. Jedna od najbolje poznatih nuspojava je hiperglikemija, iako je većina slučajeva blaža i klinički asimptomatska. Pojava teške hiperglikemije je moguća, ali prilično rijetka. Opisuje se slučaj dijabetičke ketoacidoze izazvane steroidima u 9-godišnjeg azijskog dječaka s recidivirajućim nefrotskim sindromom osjetljivim na steroide.
Ključne riječi: NEFROTSKI SINDROM; DIJABETIČKA KETOACIDOZA; STEROIDI; DIJETE
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 65, No 3, srpanj - rujan 2021
Autori: Eunike Vania Christabel
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:147-9
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.25

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.