Sumnja na aspiraciju zuba tijekom opće anestezije kod pedijatrijskog pacijenta - prikaz slučaja

Aspiracija stranog tijela, ili sumnja na nju, ozbiljno je zdravstveno stanje koje posebice u pedijatrijskoj populaciji može uzrokovati komplikacije opasne za život. Više od 80% aspiracija stranog tijela događa se kod djece mlađe od tri godine, a najčešća vrsta stranog tijela su orašasti plodovi, sjemenke i komadi hrane. Djeca su posebno ugrožena skupina zbog specifi čne anatomije dišnog puta. Simptomi aspiracije variraju od gušenja, kašlja pa sve do potpunog izostanka simptoma, zbog čega je diferencijalna dijagnoza između aspiracije i ingestije katkad vrlo otežana. Šestogodišnji dječak primljen je na elektivni operativni zahvat korekcije vertikalnog strabizma. Na anesteziološkom pregledu dijete je klasifi cirano kao ASA II bolesnik, zbog češćih laringitisa i bronhitisa. Dišni put je ocijenjen kao Mallampati 1 te nisu zabilježeni klimavi zubi. Za potrebe zahvata dišni put je bez komplikacija zbrinut LMA-om No. 3,0. Nakon bolesnikova buđenja i vađenja LMA-a zamijećena je krv u loži donjeg lijevog sjekutića i nedostatak tog zuba. Bolesnik je cijelo vrijeme bez znakova respiratornog distresa. Učinjen je hitni RTG srca i pluća, kojim se isključilo strano tijelo u dišnom putu, te se pacijent uputio na RTG abdomena, kojim se dokazala prisutnost zuba u projekciji želuca. Dijete je otpušteno na kućnu njegu bez komplikacija. Klinička slika aspiracije stranog tijela može biti atipična i bez izraženih simptoma. Stoga i najmanja sumnja na aspiraciju, posebice kod anestezioloških postupaka, mora se ispitati do defi nitivne dijagnoze. Komplikacije su najčešće posljedica kasno prepoznate aspiracije.
Ključne riječi: STRANO TIJELO, ASPIRACIJA, ZUB
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 65, No 3, srpanj - rujan 2021
Autori: Višnja Majić Zidarić, Ana Markić, Neda Striber, Sandra Kralik
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:143-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.24

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.