Utjecaj mehanizma ozljede na trajanje hospitalizacije zbog opeklinskih ozljeda u dječjoj dobi

U ranoj fazi kod opeklinskih ozljeda može se dati samo gruba prognoza o trajanju liječenja. Mi smo stoga proveli analizu povezanosti mehanizma ozljede s omjerom prosječnog trajanja hospitalizacije (PTH) i ukupne površine tijela zahvaćenom opeklinom (UPT). Proveli smo retrospektivnu analizu 375-ero pacijenata koji su u razdoblju između 1. siječnja 2010. i 31. prosinca 2019. hospitalizirani zbog opeklinskih ozljeda na Klinici za dječju kirurgiju Klinike za dječje bolesti Zagreb. Pacijenti su s obzirom na mehanizam nastanka ozljede razdijeljeni u sljedeće podskupine - opekline vrućom vodom (n=210), opekline vrućim uljem (n=22), opekline padom u vruću vodu (n=7), kontaktne opekline (n=54), opekline plamenom (n=36), opekline vrućim parama (n=7), eksplozivne opekline (n=13) i opekline strujnim udarom (n=12). Analizirali smo omjer prosječnog trajanja hospitalizacije (PTH) i ukupne površine tijela (UPT) s obzirom na mehanizam opeklinske ozljede. Kontaktne opekline nose veći rizik za veći omjer trajanja hospitalizacije s ukupnom površinom tijela (PTH/UP) od opeklina vrućim uljem (t=2,485, p= 0,015), opeklina vrućom tekućinom (t=3,948, p < 0,001), opeklina plamenom (t= 2,485, p= 0,015), eksplozivnih opeklina (t=2,900, p= 0,005), opeklina zbog pada u vruću vodu (t=4,369, p<0,001) te od opeklina parom (t=4,369, p< 0,001). Opekline plamenom nose veći rizik za veći PTH/UPT omjer od opeklina vrućom tekućinom (t=2,105, p= 0,039), opeklina parom (t=2,848, p= 0,009) te od opeklina nastalih zbog pada u vruću vodu (t=2,846, p= 0,009). Opekline vrućim uljem nose veći rizik za veći PTH/UPT omjer od opeklina parama (t= 2,317, p= 0,029) ili opeklina nastalih zbog pada u vruću vodu (t= 2,263, p= 0,033). Različiti mehanizmi kod opeklinskih ozljeda rezultiraju različitim ishodima što se tiče omjera prosječnog trajanja hospitalizacije i površine tijela zahvaćene opeklinom. U slučaju kontaktnih opeklina može se očekivati najdulje trajanje hospitalizacije s obzirom na ukupnu površinu tijela zahvaćenu opeklinom. Naši rezultati upućuju na to da mehanizam nastanka ozljede ima prognostičku vrijednost u smislu trajanja hospitalizacije.
Ključne riječi: DJECA; DULJINA HOSPITALIZACIJE; MEHANIZAM OPEKLINA; PEDIJATRIJA; POVRŠINA OPEKLINE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 65, No 3, srpanj - rujan 2021
Autori: Rok Kralj, Zoran Barčot, Mario Kurtanjek, Ivan Petračić, Karlo Tadić, Igor Bumči, Rado Žic, Stjepan Višnjić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:107-11
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.18

Opširnije