Liječenje usmjereno na bolesnika i obitelj – zadovoljstvo liječenjem kao indikator kakvoće zdravstvene skrbi

Model skrbi usmjerene na obitelj ostvaruje se svakodnevnom komunikacijom s roditeljima i djecom a uključuje informiranje, edukaciju, pružanje psihološke potpore i provođenje psiholoških priprema za operaciju. Liječenje usmjereno na bolesnika i obitelj pridonosi boljoj i bržoj prilagodbi i umanjuje stres zbog bolesti i liječenja. Cilj ove prospektivne monocentrične studije bilo je utvrđivanje razine zadovoljstva roditelja i djece tijekom liječenja na Zavodu za dječju kirurgiju KBC-a Zagreb. Bolesnici i roditelji su ispunjavali upitnik sastavljen za potrebe ovog istraživanja. Upitnikom se procjenjivala razina zadovoljstva bolesnika i obitelji tijekom bolničkog liječenja. Pitanja u upitniku su bila otvorenog tipa. U obradi i interpretaciji rezultata primijenjena je analiza sadržaja, a odgovori sudionika su poslije svrstani u skupine prema frekvenciji javljanja određenih sadržaja. Ispitano je 112-ero roditelja i 74-ero djece. Rezultati upućuju na to da je model skrbi usmjerene na obitelj, koji se primjenjuje na Zavodu za dječju kirurgiju, povezan s visokom razinom zadovoljstva bolesnika i obitelji, a to je jedan od indikatora kakvoće zdravstvene skrbi. Ovim istraživanjem utvrđena je visoka razina zadovoljstva općenito, zadovoljstva s komunikacijom i osobljem te s pristupom djetetu i roditeljima, okolinskim uvjetima, higijenom i čistoćom te s dodatnim sadržajima. Roditelji i djeca imaju različite preferencije kod iskazivanja zadovoljstva za vrijeme liječenja. Rezultati pokazuju da su roditeljima komunikacija s osobljem, pristup, ljubaznost, razina informiranosti i higijena primarni kriteriji za zadovoljstvo, dok djeca daju prednost dodatnim sadržajima i okolinskim uvjetima.
Ključne riječi: INDIKATORI KVALITETE, ZDRAVSTVENA SKRB; BOLESNIK; OBITELJ; ZADOVOLJSTVO BOLESNIKA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 65, No 2, travanj - lipanj 2021
Autori: Marina Stilinović, Ivana Sabolić, Dino Papeš, Miram Pasini, Dora Škrljak-Šoša, Tomislav Luetić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:90-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.14

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.