Namjere, stavovi i znanje o dojenju uzoraka studenata Veleučilišta u Bjelovaru smjer sestrinstvo

Znanje, stavovi i namjere zdravstvenih djelatnika o dojenju su važni ne samo zbog njihovih osobnih odluka nego i profesionalnog nastupa prema budućim ili mladim roditeljima u pogledu inicijacije i održavanja dojenja. Cilj rada je utvrditi namjere, stavove i znanje studenata Stručnog studija sestrinstva Veleučilišta u Bjelovaru o dojenju. Podatci su prikupljeni validiranim upitnkom, a razlike prema načinu studiranja i spolu analizirane su t-testom i Mann-Whytneyjevim testom. Najlošije rezultate na BIAKQ upitniku na česticama namjere studenti su ostvarili na pitanju dojenja nakon navršene dvije godine i dojenja na radnome mjestu, na česticama stavova na pitanju pomoći oca majci koja doji na radnome mjestu, dojenju dužem od dvije godine, ekvivalentnosti zamjenske hrane i majčinog mlijeka te zakonske regulative prava na dojenje u javnosti. Najlošiji rezultat na česticama znanja ostvaren je na pitanju hranjivosti i kakvoće zamjenske hrane u odnosu na majčino mlijeko. Rezultati studenata se nisu statistički značajno razlikovali prema načinu studiranja ni spolu, najbliža značajnosti je bila razlika u stavovima ženskih i muških ispitanika (p=0,06). Istraživanje pokazuje da je znanje studenata nedostatno, a znatno veći problem su stavovi i namjere koji odstupaju od uputa struke. Iz toga proizlazi spoznaja o nužnosti strukturirane i kontinuirane edukacije o dojenju (ne samo budućih nego i završenih zdravstvenih djelatnika) radi ažuriranja znanja o važnosti dojenja i majčinog mlijeka recentnim spoznajama i uvježbavanja individualnih i skupnih tehnika usmjerenih korekciji nezdravih i nepoželjnih namjera i stavova o dojenju. Rezultate takve edukacije nije moguće mjeriti školskim ocjenama (jer one ne uzimaju u obzir namjere i stavove), nego specijaliziranim validiranim upitnicima.
Ključne riječi: DOJENJE; EDUKACIJA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 65, No 2, travanj - lipanj 2021
Autori: Marija Čatipović, Karolina Lipak Štefančić, Mirna Žulec, Zrinka Puharić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2021;65:74-82
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2021.12

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.