Potrošnja energetskih pića među učenicima srednje medicinske škole u Srbiji

Energetska pića postala su vrlo popularna među adolescentima. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi učestalost uzimanja energetskih pića samih ili u kombinaciji s alkoholom među učenicima srednje medicinske škole prema spolu i razredu te procijeniti njihovo poznavanje štetnih učinaka ove navike. Ovo poprečno istraživanje provedeno je pomoću anonimne ankete, a obuhvatilo je 258 polaznika srednje medicinske škole, odnosno 162 učenica i 96 učenika. Razlike u potrošnji energetskih pića prema dobi i spolu ispitane su pomoću χ2-testa. Rezultati istraživanja su pokazali da gotovo polovica učenika pije energetska pića, a 1,56% njih radi to svakodnevno. Visok postotak učenica (54%) ne uzima ova pića, dok je 32% učenika navelo da pije ova pića jedanput na tjedan. Isto tako, 28% onih koji piju energetska pića navelo je da uzima alkohol pomiješan s energetskim pićima. U zaključku, značajan dio učenik asrednje medicinske škole pije energetska pića. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se procijenio učinak dugotrajnog uzimanja energetskih pića. Također je potrebno usredotočiti se na problem miješanja energetskih i alkoholnih pića te provesti odgovarajuće školske programe za promicanje zdravlja među učenicima srednjih medicinskih škola i tako im pomoći steći potrebna znanja i vještine u promicanju zdravlja u njihovom budućem medicinskom zvanju.
Ključne riječi: adolescenti, potrošnja, energetska pića, pregledno istraživanje, alkohol
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 60, No 3, srpanj-rujan 2016
Autori: G. Švonja Parezanović, B. Perić Prkosovački
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:85-90
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.13

Opširnije