Praćenje ishoda sveobuhvatnog probira novorođenčadi na oštećenje sluha u Hrvatskoj od 2003. do 2014. godine

Potkraj 2002. i početkom 2003. godine započinje u Hrvatskoj novi probir u zdravstvenoj zaštiti novorođenčadi: probir na oštećenje sluha. Cilj rada bio je provjeriti uspješnost implementacije probira i usporediti ga s rezultatima u drugim državama. Prvi stupanj probira provodi se ispitivanjem tranzitorne otoakustičke emisije (OAE) u sve novorođene djece, bez obzira na rizične čimbenike, a posljednjih godina u tri rodilišta i metodom automatskog ispitivanja evociranih potencijala moždanog debla (A-ABR) za djecu s odsutnim OAE-om i za onu liječenu u jedinici intenzivne skrbi. Drugi stupanj probira provodi se u rodilištu gdje se dijete rodilo metodom OAE-a ili u audiološkoj ambulanti metodom OAE-a i A-ABR-a. U razdoblju od 2003. do 2014. prikupljeni su podatci o 258810-ero novorođenčadi. Prvi stupanj probira obavljen je u 97% novorođenčadi. Drugi stupanj probira bio je potreban u 3,5% novorođenčadi. Odaziv na drugi stupanj probira analiziran je na 155646-ero novorođenčadi: od 5985-ero pozitivne djece odazvalo se njih 4873-je (81,4%). Dijagnostička audiološka obrada bila je potrebna u 1104/155646 (0,7%) djece. Rezultati pokazuju uspješnu implementaciju i provođenje novog probira u zdravstvenoj zaštiti novorođenčadi u Hrvatskoj. Probirom su obuhvaćena gotovo sva novorođenčad, broj pozitivne djece na prvom stupnju probira kojoj je potreban i drugi stupanj je prihvatljiv, kao i odaziv na njega. Potrebno je poboljšati praćenje rezultata probira.
Ključne riječi: probir, novorođenče; sluh; Hrvatska
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 60, No 1, sječanj - ožujak 2016
Autori: B. Marn, † B. Kekić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:9-15
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.2

Opširnije