Prikaz slučaja sinus histiocitoze sa masivnom limfadenopatijom u djeteta sa serološkim pokazateljima prošle Epstein-Barr virusne infekcije

Prikazali smo slučaj vrlo rijetke, benigne bolesti, sinus histiocitoze s masivnom limfadenopatijom (SHML) kod dječaka sa Epstein-Barr virusnom infekcijom. Dječak star 4 godine primljen je sa obostrano izrazito uvaćanim solidnim, bezbolnim limfnim čvorovima na vratu i simptomima mononukleoze. Patihistološki i imunohistokemijski potvrdili smo dijagnozu SHML. Imunohistokemijski EBNA2, ZEBRA, i LMP EBV u limfnim čvorovima su bili negativni. Serološke pretrage na Epstein-Barr virus su bile: IgM ANTI-VCA negativan, IgG ANTI-VCA pozitivan 180 Au/mL, IgM ANTI-EBNA negativan i IgG ANTI-EBNA positivan 250 Au/mL, IgG ANTI-EA negativan.U razmazu periferne krvi su dokazani virusom promijenjeni limfociti. Nakon kortikosteroidne terapije (metilprednisolon) kod dječaka je postignuta stabilna remisija
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 44, No 3, srpanj - rujan 2000
Autori: S. Čulić, D. Kuljiš, M. Marinković, I. Kuzmić, M. Ščukanec-Špoljar, D. Budimir, V. Čulić, D. Primorac
Referenca rada:
DOI: