Rezultati promicanja dojenja u Međimurju

Dojenje djece osigurava optimalno zdravlje majki i djece te je stoga prioritet u preventivnim mjerama svih zdravstvenih djelatnika koji rade za dobrobit zdravlja majki i djece, ali i šire društvene zajednice. Niska stopa dojenja u Međimurju 1990. godine i ranije (pri odlasku iz rodilišta svega 75% majki je dojilo svoju djecu), bio je poticaj za niz akcija koje su dovele do slijedećih rezultata: godine 1998. 96% majki doji svoju djecu u prvom mjesecu života, a 23% još do 9. mjeseca. Na svemu postignutom potrebno je ustrajati kako bi i buduće generacije djece uživale idealnu prehranu, a majke dobile osjećaj samovrijednosti. (“Deklaracija Innoccenti o zaštiti, poticaju i podupiranju dojenja “, 1990.).
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 44, No 3, srpanj - rujan 2000
Autori: M. Hegeduš-Jungvirth, N. Krčmar, D. Srnec
Referenca rada:
DOI: