Zloćudna promjena ciste urahusa

Petogodišnja djevojčica dovedena je na pregled u hitnu kiruršku ambulantu zbog bolova u trbuhu. Klinički i laboratorijski nalaz upućivao je na akutni abdomen. Dodatnom radiološkom obradom (UZV abdomena) nađena je tvorba koja je diferencijalno dijagnostički odgovarala upalnoj kolekciji. Tijekom operacije uklonjena je urahusna cista, koja je makroskopski na presjeku izgledala maligno promijenjena. Rezultat patohistološke analize je sarkom urahusa.

Ključne riječi: URAHUSNA CISTA – dijagnoza; URAHUS – abnormalnosti, patologija; DIJETE, PREDŠKOLSKO
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 55, No 4, listopad - prosinac 2011
Autori: M. Leko, R. Ivelj, M. Bastić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije