Gastroshiza – kirurško liječenje primjenom silikonske vrećice

Gastroshiza je vizualno impresivna kongenitalna malformacija koja ugrožava život i ima hitnu indikaciju za kirurško liječenje. U Klinici za dječju kirurgiju, Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“, u razdoblju od 2005. do 2010. godine liječili smo desetero novorođenčadi s gastroshizom. Osmero novorođenčadi s gastroshizom kirurški je liječeno primjenom silikonske vrećice, a u dvoje neonatusa učinjena je primarna rekonstrukcija trbušne stijenke. Kirurško liječnje sa silikonskom vrećicom odvijalo se u dvije operacije. U prvoj operaciji eviscerirana crijeva stavljena su u silikonsku vrećicu koja je zatim fiksirana za mišićni dio trbušne stijenke. Unutar deset dana glavnina prolabiranih crijeva reponirana je u peritonealnu šupljinu; tada je drugom operacijom uklonjena silikonska vrećica i trbušna stijenka je zatvorena u punoj debljini. Pun oporavak svih desetero bolesnika s gastroshizom postignut je unutar tromjesečne hospitalizacije, pri čemu je neizostavna uloga anesteziologa, neonatologa – intenzivista i gastroenterologa.

Ključne riječi: GASTROSHIZA – operacija; KIRURŠKI ZAHVATI, OPERATIVNI; NOVOROĐENČE
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 55, No 4, listopad - prosinac 2011
Autori: A. Car, S. Višnjić, M. Hrelec Patrlj, M. Žganjer, A. Gliha, I. Škarić, K. Kondža, Z. Mišak, B. Župančić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije