Centar za liječenje opeklina u djece Referentnog centra za dječju traumatologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske Klinike za dječje bolesti Zagreb, Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“

Opeklina je jedna od najtežih ozljeda u dječjoj dobi i zahtijeva multidisciplinski pristup. Kako bi se udovoljilo visokoj razini stručnosti uz najnižu razinu zdravstvenog troška, nužna je centralizacija liječenja bolesnika s opsežnim opeklinama u centrima za liječenje opeklina. Europske smjernice za opeklinsku skrb utemeljene su na znanstvenim dokazima i iskustvima kliničke prakse, a svrha im je pomoći medicinskim profesionalcima u odabiru pravog puta za kvalitetno liječenje svakog pojedinog bolesnika s opeklinama. Za liječenje teško opečenog djeteta potreban je Centar unutar dječje bolnice, kojem uz odjel, jedinicu intenzivnog liječenja i operacijsku dvoranu u svakom trenutku stoje na raspolaganju i sve druge bolničke službe i njihovi specijalisti te vanjski suradnici. Uz poštivanje kriterija za prijam/premještaj u Centar za liječenje opeklina, dobro educirano i obučeno osoblje Centra, zajedno s primjerenim prostornim kapacitetima i kvalitetnom medicinskom opremom, ključni su čimbenici poboljšanja opeklinske skrbi. Prognoza ovako liječene djece je izvrsna, a smrtni ishod uvjetovan je samo teškim komorbiditetima. Liječenje ovih bolesnika izazov je koji zahtjeva stalno praćenje, edukaciju i primjenu novih znanja i tehnologija. Centar za liječenje djece s opeklinama Klinike za dječje bolesti Zagreb Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ dio je Referentnog centra za dječju traumatologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

Ključne riječi: DJECA; OPEKLINE – kirurgija; POSTUPNIK; CENTAR ZA LIJEČENJE OPEKLINA – organizacija i administracija, standardi; BOLNICE, DJEČJE

Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 55, No 4, listopad - prosinac 2011
Autori: Z. Barčot, B. Župančić, I. Škarić, J. Jakobović, O. Vrdoljak
Referenca rada: 312.pdf
DOI:

Opširnije