Akutni gnojni tireoiditis u djece

Akutni gnojni tireoiditis je rijetka, ali potencijalno životno ugrožavajuća bolest, koja se u djece i adolescenata najčešće javlja kao komplikacija tzv. fistule piriformnog sinusa. U 90% slučajeva zahvaća lijevi režanj štitnjače. Uobičajena terapijska metoda je kombinacija kirurške i antibiotske terapije, dok se u novije vrijeme kroz nerandomizirane studije izvještava o dobrim rezultatima manje invazivnih terapijskih pristupa. Prikazali smo tri bolesnice s akutnim gnojnim tireoiditisom, bez dokazane fistule piriformnog sinusa, hospitalizirane u našoj ustanovi u 20-godišnjem razdoblju. Sve su liječene antibiotskom i kirurškom terapijom. Dvije su imale proces u desnom režnju štitnjače.

Ključne riječi: TIROIDITIS, GNOJNI; APSCES; TERAPIJA; DIJETE; ADOLESCENT
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 55, No 3, srpanj - rujan 2011
Autori: V. Škrabić, Ž. Vlastelica, V. Bedeković, Z. Čolović, R. Tafra
Referenca rada:
DOI:

Opširnije