Utječe li mentalna retardacija na žvačnu učinkovitost kod djece sa cerebralnom paralizom?

Cilj ovog istraživanja je utvrditi utječu li kognitivne sposobnosti na funkcije žvačnog sustava kod djece sa cerebralnom paralizom. U ispitivanje bilo je uključeno četrdeset i troje djece sa cerebralnom paralizom i s različitim stupnjem ošte}enja središnjeg živčanog sustava u dobi od 6 do 16 godina i s ozubljenim čeljustima. Ispitana je njihova žvačna učinkovitost, služe}i se testom prosijavanja. Podatci o kognitivnoj sposobnosti preuzeti su iz medicinske dokumentacije ispitanika s Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Ispitanici su bili podijeljeni u dvije skupine. Prvu skupinu ispitanika činila su djeca s teškom i dubokom mentalnom retardacijom. Djeca bez mentalne retardacije i s blagom mentalnom retardacijom činila su drugu skupinu. Djece s umjerenom mentalnom retardacijom nije bilo među ispitanicima. Rezultati su pokazali da je razina žvačne učinkovitosti kod djece iz prve skupine s teškom i dubokom mentalnom retardacijom bila niža u usporedbi s djecom iz druge skupine, koju su činila djeca bez mentalne retardacije i s blagom mentalnom retardacijom. Statistički značajna razlika između dviju skupina je nađena kod usporedbe indeksa žvačne učinkovitosti glede stupnja mentalne retardacije (Z= 92,50; p > 0,001). Zaključilo se da stupanj mentalne retardacije igra jednu od značajnijih uloga u provođenju adekvatne žvačne funkcije.

Ključne riječi: MENTALNA RETARDACIJA; @VAKANJE; CEREBRALNA PARALIZA; DIJETE; ADOLESCENT
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 55, No 3, srpanj - rujan 2011
Autori: D. Bakarčić, V. Lajnert, I. Vlašić Cicvarić, N. Ivančić Jokić, S. Hrvatin, R. Gržić, I. Prpić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije