Impulzivnost i pozornost kod djece s blažim motoričkim teškoćama

Impulzivnost je reagiranje koje ne uključuje razmišljanje o mogućim posljedicama ponašanja. Pozornost je psihičko stanje koje se izražava usredotočenošću na nešto. U prve dvije godine života impulzivnost i kratkotrajnija pozornost dio su normalnog razvoja. Ako se zadrži u kasnijoj dobi, motorički nemir može bit uzrokovan emocionalno i organski. Kod djece rođene s čimbenikom rizika, što uključuje i djecu s blažim motoričkim teškoćama, pokazalo se da u većem postotku, unatoč prosječnom razvoju inteligencije, pokazuju simptome poremećaja pozornosti i hiperaktivnosti (ADHD), što se poslije manifestira kao smetnje učenja i ponašanja. Provedeno je istraživanje, pregledom arhive, 50-ero djece u dobi od 12-36 mjeseci, hospitalizirane na Odjelu za dječju rehabilitaciju u sklopu Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“. Rezultati su pokazali da je kod 50% djece uočeno kratkotrajno zadržavanje pozornosti nad odabranim materijalom, dok je kod 48% djece uočena impulzivnost u ponašanju. Istraživanje je provedeno radi prikupljanja podataka o postotku djece koja u ranoj razvojnoj dobi pokazuju u svom ponašanju impulzivnost i izrazitu kratkotrajnost pozornosti, kako bi se daljnjim kontinuiranim praćenjem mogla utvrditi perizstetnost takvih oblika ponašanja i na vrijeme prevenirati ili ublažiti kasnije teškoće učenja i ponašanja.

Ključne riječi: POREMEĆAJ POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOŠĆU; PREVENCIJA I KONTROLA; MOTORIČKE TEŠKOĆE; DIJETE; DIJETE, PREDŠKOLSKO
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 55, No 3, srpanj - rujan 2011
Autori: T. Matijaš, V. Matijević Mikelić, M. Crnković, Z. Trifunović Maček, S. Grazio
Referenca rada:
DOI:

Opširnije