Suvremena dijagnostika i liječenje leukemija u djece

Posljednjih desetak godina došlo je do velikog napretka u dijagnostici i liječenju dječjih zloćudnih bolesti. Najveći napredak postignut je u liječenju dječjih leukemija, pa se danas većina djece s leukemijom može izliječiti. U radu se opisuju načela dijagnostike i liječenja dječjih leukemija.

Ključne riječi: LEUKEMIJA – klasifikacija; DIJAGNOZA; TERAPIJA; DIJETE, PREDŠKOLSKO; DIJETE; ADOLESCENT
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 55, No 3, srpanj - rujan 2011
Autori: J. Konja, I. Petković, D. Batinić, Lj. Rajić, E. Bilić, R. Femenić, J. Stepan, A. Bonevski, R. Lasan, M. Nakić, M. Aničić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije