Morfološka znanja u prijevremeno rođenih sedmogodišnjaka

Negativne posljedice prijevremenoga rođenja u smislu slabijih jezičnih sposobnosti više su puta potvrđene rezultatima istraživanja provedenim u svijetu. Podatci o morfološkom razvoju prijevremeno rođene djece u Hrvatskoj su rijetki. Ovo istraživanje je usmjereno na dobivanje podataka o morfološkim znanjima prijevremeno rođenih sedmogodišnjaka na početku redovitog osnovnoškolskog obrazovanja. Dobra morfološka znanja omogućavaju uredan tijek usvajanja vještina čitanja i pisanja, zbog čega su dobre jezične sposobnosti posebno važne u početku školovanja. Prema rezultatima možemo govoriti o slabijim postignućima prijevremeno rođenih ispitanika na zadatcima za ispitivanje morfoloških označavanja množine imenica i množine pseudoriječi. Prisutni nedostatci u morfološkom znanju značajan su rizičan čimbenik za nastanak teškoća čitanja i pisanja, zbog čega bi trebalo u predškolskom razdoblju pratiti razvoj jezičnih sposobnosti prijevremeno rođenih radi preveniranja i ublažavanja mogućih nedostataka.

Ključne riječi: PRIJEVREMENO ROĐENO DIJETE; DIJETE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 55, No 3, srpanj - rujan 2011
Autori: Z. Kolundžić, D. Blaži
Referenca rada:
DOI:

Opširnije