Utjecaj provođenja inicijative za "Rodilište – prijatelj djece" na učestalost dojenja u Đakovu

Rodilište u Đakovu prvi je put primijenilo inicijativu SZO-a i UNICEF-a za „Rodilište – prijatelj djece“ 1996. godine, što je utjecalo na porast stope dojenja. Analiziran je utjecaj provođenja inicijative za „Rodilište - prijatelj djece“ na stopu dojenja u Đakovu kod dojenčadi rođene 2004. godine (prije ponovnog provođenja inicijative) i 2008. godine (tijekom ponovnog provođenja inicijative). Retrospektivno istraživanje obuhvatilo je 356 parova majka-dijete. Stopa dojenja jednomjesečne, tromjesečne i šestomjesečne 182-je donošene djece u skupini iz 2004. godine uspoređena je sa stopom dojenja za 174-ero donošene djece u skupini iz 2008. godine. U promatranom razdoblju utvrđen je porast stope dojenja sa 63,7% kod jednomjesečne dojenčadi u 2004. godini na 90,8% u 2008. godini (p < 0,001) i sa 40,1% kod tromjesečne dojenčadi u 2004. godini na 61,5% u 2008. (p < 0,001), dok je stopa dojenja šestomjesečne dojenčadi u 2004. iznosila 20,3% i 39,1% u 2008. godini (p < 0,001). U multivarijatnoj logističkoj regresijskoj analizi provođenje inicijative za „Rodilište - prijatelj djece“ neovisno je povezano sa 2,8 puta većom vjerojatnošću za dojenje šestomjesečnog djeteta. Provođenje inicijative za „Rodilište - prijatelj djece“ ima pozitivan učinak na stopu dojenja u Đakovu.

Ključne riječi: DOJENJE – statistički i brojčani podatci
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 55, No 3, srpanj - rujan 2011
Autori: Z. Konjarik, A. Pavičić Bošnjak
Referenca rada:
DOI:

Opširnije