Akutni respiratorni distres sindrom u pedijatriji

U stručnoj literaturi epidemiološki podatci u vezi s akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS), pogotovo među pedijatrijskim bolesnicima su malobrojni. Cilj rada je bio da se utvrdi incidencija, komorbiditet i ishod liječenja bolesnika s ARDS-om koji su liječeni na Odjelu intenzivne njege i terapije Instituta za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Sprovedena je retrospektivna kohortna studija koja je obuhvatila bolesnike uzrasta od 1 mjeseca do 18 godina, koji su liječeni na OINT-u u petogodišnjem razdoblju (lipanj 2004. – lipanj 2009. godine), a koji su ispunjavali kriterije utvrđene konsezusom (North American- European Consensus Conference acute lung injury criteria, 1994.) za postavljanje dijagnoze ARDS-a. Utvrđena incidencija ARDS-a među vitalno ugroženom djecom uzrasta starijeg od mjesec dana u našem uzorku iznosi 5,7 na 1000 pacijent-godina. ARDS se najčešće razvio u sklopu sepse i teških infekcija donjih respiratornih putova. ARDS visoko sudjeluje u mortalitetu vitalno ugroženih bolesnika u dobi od 1 mjeseca do 18 godina, s mortalitetom od 25%, što čini 10,71% od ukupnog broja umrlih. Kod bolesnika s ARDS-om smrtni ishod je gotovo šest puta češći u odnosu na ostale vitalno ugrožene bolesnike.

Ključne riječi: RESPIRATORNI DISTRES SINDROM; NOVOROĐENČE; DIJETE; DIJETE, PREDŠKOLSKO; ADOLESCENT
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 55, No 3, srpanj - rujan 2011
Autori: V. Stojanović, N. Barišić, A. Doronjski, S. Spasojević
Referenca rada:
DOI:

Opširnije