Autoimunosni limbički encefalitis u djevojčice s kroničnom imunosnom trombocitopenijom

Autoimunosni encefalitis javlja se u djece i adolescenata, nerijetko vezan za druge autoimunosne bolesti, te može biti uzrok razvoja epilepsije temporalnog režnja. Primjena imunomodulacijskog liječenja ima povoljan ishod. Podatci u djece su rijetki, uglavnom vezani za paraneoplastični oblik. Bolesnici imaju poremećaj ponašanja zbog aktivacije amigdala. Nerijetko se simptomi previde i dijagnoza se kasno postavi. U 16-godišnje djevojčice po Bien i Elgeru je dijagnosticiran autoimunosni limbički encefalitis. Od šeste godine liječena je zbog kronične imunosne trombocitopenije. Bolest je počela kompleksnim parcijalnim napadajem sa sekundarnom generalizacijom i poremećajem ponašanja, anksioznošću, agitiranošću, depresijom, prisilnim paranoidnim mislima, uz osjećaj nestvarnosti, slušne halucinacije i nesanicu. EEG je pokazao u više navrata frontalno visokovoltažnu, brzu beta aktivnost. Na magnetskoj rezonanciji mozga desno temporalno bio je vidljiv hiperintezivni signal u T2 i FLAIR-u, uz restrikciju difuzije na DWI. Dokazana je pleocitoza likvora i pozitivne oligoklone trake. Serološki testovi za neurotropne viruse i PCR analiza na Herples simplex virus bili su negativni. Imunomodulacijsko liječenje poboljšalo je kliničko stanje.

Ključne riječi: AUTOIMUNI LIMBIČKI ENCEFALITIS; ADOLESCENT; PURPURA, trombocitopenična, idiopatska
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 55, No 2, travanj - lipanj 2011
Autori: R. Kuzmanić Šamija, G. Glavina, S. Čulić, E. Marušić, M. Tomasović, K. Kolić, B. Rešić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije