Tvrdokorna temporalna epilepsija: kompleksna parcijalna epilepsija uzrokovana sklerozom hipokampusa

Prikazujemo dobar ishod neurokirurškog liječenja medikamentozno rezistentne epilepsije sa složenom simptomatologijom u 17- godišnjeg mladića. Anamneza trudnoće, porođaja kao i kasnijeg psihomotornog i intelektualnog razvoja je uredna. Cijelo vrijeme neurološkog praćenja od najranije dobi mladić je urednog neurološkog statusa. U dojenačkoj dobi je u tri navrata imao konvulzije u temperaturi. Od četvrte godine života, nakon epigastrične aure, javljaju se učestali gubitci svijesti s vegetativnim simptomima, automatizmima i mastikatornom pantomimom. Napadaji perzistiraju godinama uz sekundarnu generalizaciju nekoliko puta na godinu, usprkos antiepileptičnoj monoterapiji i politerapiji sa svim raspoloživim antiepilepticima. Nakon 13 godina bezuspješnog medikamentoznog liječenja bolesniku i obitelji su objašnjene prednosti i komplikacije operacijskog liječenja, pa je naznačena mogućnost postoperacijskog izlječenja s vjerojatnošću od 70%. Svi nalazi preoperativne obrade su u našeg bolesnika bili kongruentni i u skladu s kliničkom semiologijom napadaja, te se učinila subtemporalna ljevostrana osteoplastična kraniotomija i selektivna amigdalohipokampektomija izrazito sklerotičnog lijevog hipokampusa, uz dodatnu resekciju unkusa i entorinalnog korteksa lijevo. Postoperacijski tijek protječe bez komplikacija. Tijekom osmomjesečnog postoperacijskog praćenja bolesnik je bez aure i bez napadaja. Izostanak napadaja je značajno poboljšao kakvoću njegova života. Očekujemo dobar konačni ishod neurokirurškog liječenja i obustavu dugotrajne antiepileptične terapije.

Ključne riječi: EPILEPSIJA, TEMPORALNA – kirurgija; EPILEPSIJA, KOMPLEKSNA PARCIJALNA; SKLEROZA; DIJETE
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 55, No 2, travanj - lipanj 2011
Autori: M. Jurin, H. Hećimović, T. Sajko
Referenca rada:
DOI:

Opširnije