Pokazatelji novorođenačkog i funkcionalnog statusa te fizioterapijske intervencije kod djece sa cerebralnom paralizom

Prikaz rada odnosi se na procjenu novorođenačkog i funkcionalnog statusa djece s cerebralnom paralizom za potrebe planiranja fizioterapijske intervencije. U planiranju intervencije ključni su pokazatelji klasifikacije djece prema SCPE sustavu klasifikacije, te prema Sustavu klasifikacije grube motoričke funkcije (GMFCS). Sukladno tome, cilj rada bio je utvrditi pokazatelje novorođenačkog i funkcionalnog statusa ispitanika i fizioterapijske intervencije kod djece s različitim tipovima cerebralne paralize, te provjeriti uzrok međusobne povezanosti navedenih varijabli. U istraživanje je uključeno 98-ero djece (56 dječaka i 42 djevojčice) s cerebralnom paralizom, korisnika fizioterapije u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Goljak. Rezultati istraživanja potvrđuju osjetljivost GMFCS klasifikacijskog sustava i njegovu relativno dobru podudarnost sa SCPE klasifikacijskim sustavom. Također pokazuju značajnu povezanost funkcionalnog statusa djece sa složenošću i intenzitetom terapijske intervencije. Istraživanje potvrđuje dobru organizaciju i doziranje terapijskih programa za djecu različite razine funkcioniranja u Specijalnoj bolnici Goljak s obzirom na GMFCS sustav.

Ključne riječi: CEREBRALNA PARALIZA; DIJETE; FIZIKALNA TERAPIJA
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 55, No 2, travanj - lipanj 2011
Autori: D. Milaščević, I. Klaić, O. Petrak, K. Župetić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije