Klinički aspekti migrenskih glavobolja kod školske djece

Glavobolje su čest fenomen te su najčešće prijavljena bol među djecom i mladima. Pokušali smo prikazati više podataka o migrenskim glavoboljama kod školske djece. Šezdeset dvoje školske djece s migrenskim glavoboljama uključeno je u studiju u razdoblju 2008.-2010. Podatci su dio šire studije o glavoboljama kod djece. Bilo je 56,45% djevojčica, 43,55% dječaka, bez statistički značajne razlike u spolnoj zastupljenosti. U vrijeme zaključenja studije migrenske glavobolje su bile najčešće u bolničkom registru sa 49,2% slučajeva, tenzijske glavobolje 23,8%, sekundarne 21,4%, cluster glavobolje 1,6% i neklasificirane glavobolje 4%. Učestalost migrenskih glavobolja najčešće je bila mjesečna (35,4%). Intenzitet boli na ljestvici od 1-10 najčešće je bio 8, (27,4%). Ukupno 54,9% djece ocijenilo je bol sa 8, 9 i 10, ali na pitanje je li bol onesposobljavajuća, pozitivan je odgovor dobiven kod samo 19,3%. Predisponirajući čimbenici su bili stres (40,3%), fizičke vježbe (17,7%), a 25,8% djece opisalo je povezanost između promjene vremenskih prilika i glavobolje. EEG registracije su bile normalne kod 74,2%, 12,9% je imalo nespecifičan i 6,4% graničan nalaz. Specifična epileptična pražnjenja su nađena kod 6,4%. MR mozga je pokazao promjene kod 8,1%. Naši podatci potvrđuju da su migrenske glavobolje kod djece značajan problem i zauzimaju značajno mjesto u svakodnevnoj praksi dječjeg neurologa.

Ključne riječi: MIGRENSKI POREMEĆAJI; BOL; DIJETE; ADOLESCENT
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 55, No 2, travanj - lipanj 2011
Autori: S. Zubčević, S. Tanović, F. Ćatibušić, S. Užičanin, L. Smajić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije