Dugotrajno praćenje i ishod djece s febrilnim konvulzijama

Febrilne konvulzije (FK) prethode raznim oblicima epilepsije u 10-15% djece. Rizik za pojavu epilepsije u djece koja su imala FK je 3% u dobi od 7 godina. Kompleksne FK-e povezane su s početkom epilepsije u mlađoj dobi. Jedna trećina bolesnika s epilepsijom temporalnog režnja ima pozitivnu anamnezu na prolongirane FK-e. Obavljena je retrospektivna analiza podataka bolesnika s FK-ama koji su bili hospitalizirani i poslije praćeni ambulantno tijekom 20 godina. Osamsto osamdesetero bolesnika imalo je FK: jednostavne 81,1% i recidivirajuće/kompleksne 18,9%. Nakon FK-a 33-je bolesnika imalo je afebrilne konvulzije. Epilepsija se javila u 23-je djece 1-5 godina nakon FK-a: 5-ero ima generalizirani idiopatski oblik; 7-ero parcijalni /kriptogeni ekstratemporalni i 2-je temporalni, a 3-je simptomatski parcijalni. Nakon FK-a dvoje djece je imalo epileptičku encefalopatiju, dvoje sindrome s molekularnim abnormalnostima, a jedno je dijete imalo Fahrovu bolest. Jedna je djevojčica došla u febrilnom epileptičkom stanju i postavljena je dijagnoza Sturge Weberovog sindroma. Među 23-je djece s epilepsijom 13-ero je imalo jednostavne, a 10-ero recidivirajuće FK-e. Dobra kontrola epilepsije postignuta je kod 7-ero djece; normalan intelektualni razvoj ima njih 6-ero. Među naših 880-ero bolesnika s FK-om njih 2,6% razvilo je epilepsiju; među njima dvoje djece ima tvrdokornu idiopatsku temporalnu epilepsiju. Hipokampalna skleroza nije nađena u naše djece s epilepsijom, kojoj su prethodile FK-e.

Ključne riječi: DIJETE; FEBRILNE KONVULZIJE; EPILEPSIJA – abnormalnosti, klasifikacija, terapija lijekovima
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 55, No 2, travanj - lipanj 2011
Autori: Lj. Cvitanović Šojat, M. Malenica, R. Gjergja Juraški, Z. Sabol, K. Kužnik, T. Šojat
Referenca rada:
DOI:

Opširnije