Glavobolje u djece: petogodišnje retrospektivno bolničko istraživanje

Cilj istraživanja je opisati naša dosadašnja iskustva u kliničkoj evaluacijii i primjeni dijagnostičkih kriterija prema The International Classification of Headache Disorders, 2. izdanje, u djece s glavoboljom. Ispitanici su bili hospitalizirani na Neuropedijatrijskom odsjeku Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu u razdoblju od 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2007. godine. Obavljen je retrospektivni pregled bolničke dokumentacije. Ukupno je uključeno 377-ero djece s glavoboljom; 58,6% djevojčica i 41,4% dječaka; srednje dobi od 11 godina i 8 mjeseci. Za 89,7% djece bio je to prvi boravak u bolnici zbog glavobolje. Glavobolja se javila samo u jednom navratu u 40,1%, a recidivirala je u 59,9% djece. U 61,6% djece glavobolja se javljala u razdoblju dužem od 3 mjeseca. Na temelju anamneze, somatskog i neurološkog statusa te dijagnostičke obrade, učinjena je klasifikacija: tenzijska glavobolja 36,1%, moguća tenzijska glavobolja 5,6%, glavobolja povezana s patološkim promjenama ekstracerebralnih kranijskih struktura 20,7%, migrena 16,7%, posttraumatska glavobolja 3,2%, intrakranijska nevaskularna 1,8% i vaskularna 0,3% glavobolja, glavobolja povezana s infekcijom 0,8% ili poremećajem homeostaze 0,5% te drugi uzroci 14,3%. Najčešća vrsta glavobolje je tenzijska glavobolja. Radi otkrivanja etioloških faktora koji zahtijevaju specifičnu terapiju, preporučamo detaljnu kliničku evaluaciju u djece kod koje glavobolja traje duže od tri mjeseca.

Ključne riječi: GLAVOBOLJA – klasifikacija, dijagnoza; DIJETE; RETROSPEKTIVNE STUDIJE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 55, No 2, travanj - lipanj 2011
Autori: Lj. Cvitanović Šojat, A. Sruk, R. Gjergja Juraški, M. Malenica, I. Jerković, Ž. Gerenčir, D. Kramer
Referenca rada:
DOI:

Opširnije