Specifičnosti farmakokinetike i farmakodinamike analgetika u djece

Za veliki broj lijekova, pa tako i za analgetike, iz etičkih se razloga ne provode farmakološke studije u djece tijekom preregistracijskog ispitivanja lijeka. Dizajniranje ovakvih studija vrlo je zahtjevno i teško provedivo. Pojam „djeca“ uključuje vrlo heterogenu skupinu, od prematurne novorođenčadi do puberteta i adolescencije. To je razdoblje života u kojem se odvija kompletan razvoj i sazrijevanje metaboličkih mehanizama odgovornih za procese farmakodinamike i farmakokinetike. Procjena intenziteta boli u djece opterećena je brojnim teškoćama. Mnogi analgetici imaju relativno malu terapijsku širinu i kliničari su suočeni s realnom opasnošću od predoziranja. Preporuke za doziranje pojedinog analgetika u djece često ne postoje ili su bazirane na relativno malim kliničkim studijama. Multicentrična suradnja je u novije vrijeme omogućila pojavu kvalitetnih farmakodinamskih i farmakokinetskih ispitivanja za osnovne analgetike kao što su paracetamol, tramadol i morfin.

Ključne riječi: BOL; DIJETE; ANALGETICI; FARMAKOKINETIKA; ACETAMINOFEN; PROTUUPALNI AGENSI, NESTEROIDI; ANALGETICI, OPIOIDI
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 55, No 1, siječanj - ožujak 2011
Autori: J. Jakobović, D. Butković
Referenca rada:
DOI:

Opširnije