Razlike u prosocijalnom i agresivnom ponašanju djece predškolske dobi, ovisno o učestalosti djetetove interakcije s lutkom

Uvod: Lutka je važan odgojni, obrazovni i terapijski agens, te je poticaj za kreativno izražavanje djece. Stoga odgojitelji u vrtiću trebaju biti upoznati s lutkama kao medijem mogućnosti poticanja razvoja djece. Glavni cilj istraživanja je bio odgovor na pitanje: postoje li razlike u prosocijalnom i agresivnom ponašanju djece predškolske dobi u odnosu na odgojiteljičinu učestalost uporabe lutke u odgojno-obrazovnom radu. Materijal i metode: Dvadeset odgojiteljica je procijenilo razinu prosocijalnog ili agresivnog ponašanja kod 248-ero djece iz dječjih vrtića u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u dobi od 5,5 do 7 godina (svaka odgojiteljica za djecu u odgojnoj skupini djece u kojoj sama radi). Djeca su bila raspoređena u eksperimentalnu (u kojoj odgojiteljica vrlo često rabi lutku u radu) i kontrolnu skupinu (u kojoj odgojiteljica vrlo rijetko primjenjuje lutku u radu). Odgojiteljice su procijenile ponašanje djece u vlastitoj odgojnoj skupini dječjeg vrtića Skalom za procjenu prosocijalnog i agresivnog ponašanja djece (Žužul i Vlahović- Štetić). Rezultati: Analizom varijance utvrdili smo da se djeca u eksperimentalnoj i kontrolnoj skupini značajno razlikuju u zastupljenosti agresivnog, odnosno prosocijalnog ponašanja. Agresivno ponašanje je statistički značajno zastupljenije u kontrolnoj, a prosocijalno u eksperimentalnoj skupini. U obje skupine ove dvije vrste ponašanja su negativno i statistički značajno povezane. Rasprava: Glavni nalaz istraživanja sugerira da je redovita primjena različitih metoda uporabe lutke u odgojno-obrazovnom radu u dječjem vrtiću povezana s pojavnošću dvaju oblika socijalnog ponašanja djece (prosocijalnim i agresivnim). Ovi rezultati mogu dati smjernice za praktični rad, s potencijalnom mogućnošću utjecaja na djecu, poželjnom uporabom lutke u odgojno-obrazovnom radu. Zaključak: Djecu u eksperimentalnoj skupini (češća uporaba lutke u odgojno-obrazovnom radu) odgojiteljice su procijenile kao više prosocijalnu, a manje agresivnu u odnosu na kontrolnu skupinu djece. Povezanost prosocijalnog i agresivnog ponašanja djece negativna je i statistički značajna i u eksperimentalnoj i u kontrolnoj skupini.

Ključne riječi: EDUKACIJA; METODE; DIJETE, PREDŠKOLSKO; IGRA I IGRAČKE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 55, No 1, siječanj - ožujak 2011
Autori: I. Hicela, J. Sindik
Referenca rada:
DOI:

Opširnije