Djeca s posebnim zdravstvenim potrebama u hitnoj pedijatrijskoj službi

Djeca s posebnim zdravstvenim potrebama češće obolijevaju, češće se hospitaliziraju i čine polovicu sve djece koja umru u bolnici. U našem istraživanju 10,6% djece pregledane u hitnoj pedijatrijskoj službi bilo je s posebnim zdravstvenim potrebama. Većina njih (72,9%) pregledana je zbog komplikacija osnovne bolesti. Djeca s posebnim zdravstvenim potrebama bila su češće hospitalizirana od ostale djece. Potreba za bolničkim liječenjem djece s posebnim zdravstvenim potrebama i one ovisne o uređajima zahtijevaju da pedijatrijska i druge bolničke službe budu pripravne za njihov prihvat i liječenje.

Ključne riječi: DJECA; BOLNIČKA HITNA SLUŽBA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 55, No 1, siječanj - ožujak 2011
Autori: J. Meštrović, S. Sršen, K. Malić Tudor
Referenca rada:
DOI:

Opširnije