Antagonisti čimbenika tumorske nekroze u liječenju djeteta s juvenilnim idiopatskim artritisom i pridruženim uveitisom

Najčešća reumatska bolest u sklopu koje se javlja uveitis je juvenilni idiopatski artritis (JIA), i to u gotovo 15% bolesnika. Najveći rizik za pojavu kroničnog uveitisa imaju djeca ženskog spola, mlađa od deset godina, s oligoartikularnim oblikom JIA-a i pozitivnim antinuklearnim antitijelima (ANA). Klinički tijek uveitisa je nepredvidiv i može biti uzrokom teških oštećenja oka, najčešće glaukoma i katarakte. Terapijski pristup je individualan, pa je i dalje izazov u radu pedijatrijskih reumatologa i oftalmologa. Posljednjih petnaestak godina započela je primjena bioloških lijekova s ohrabrujućim rezultatima. U ovom radu prikazujemo djevojčicu koja boluje od poliartikularnog oblika JIA-a i pridruženog uveitisa, koju smo liječili antagonistima čimbenika tumorske nekroze alfa (TNF-α).

Ključne riječi: ARTRITIS, JUVENILNI IDIOPATSKI; ČIMBENICI TUMORSKE NEKROZE; UVEITIS
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 54, No 4, listopad - prosinac 2010
Autori: I. Kolić, V. Rožmanić, M. Novak Stroligo, Z. Alpeza – Dunato, S. Banac, N. Čače
Referenca rada:
DOI:

Opširnije