Dječak s Aspergerovim poremećajem, Crohnovom bolešću i epilepsijom

Aspergerov poremećaj pripada pervazivnim razvojnim poremećajima poznatijim kao autizam. Karakterizirani su poremećajima u socijalnoj interakciji, komunikaciji i ponašanju. Prehrambene navike tih bolesnika nerijetko su neobične i nedostatne, pa se često pripisuju kliničkoj slici pervazivnog razvojnog poremećaja. Uz neurološke autistična djeca često imaju i gastrointestinalne smetnje (opstipaciju, dijareju, abdominalnu bol, meteorizam i distenziju). Većina tih smetnji prisutna je i u kroničnim upalnim bolestima crijeva. Osim kliničkih, u djece s autističnim poremećajima opisane su i patohistološke promjene gastrointestinalnog sustava. Temeljem tih nalaza predlagalo se etablirati „autistični enterokolitis“ kao samostalnu dijagnozu. Noviji radovi ipak preispituju utemeljenost tog nastojanja. U članku smo opisali bolesnika s Aspergerovim poremećajem, jasno diferenciranom Crohnovom bolešću i epilepsijom, uz preporuku nadopune osnovnog algoritma pretraga autistične djece.

Ključne riječi: DIJETE; CROHNOVA BOLEST; ASPERGEROV SINDROM; EPILEPSIJA
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 54, No 4, listopad - prosinac 2010
Autori: G. Palčevski, I. Močenić, Z. Korotaj, M. Peršić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije