Dentalna erozija i rizični čimbenici u predškolske djece

Dentalna erozija je nepovratni gubitak tvrdog zubnog tkiva zbog djelovanja kiselina. Cilj ovog rada bio je istražiti prevalenciju i izraženost dentalne erozije u mliječnoj denticiji predškolske djece i odrediti povezanost dentalne erozije i prehrambenih i oralnohigijenskih navika i obrazovnog statusa roditelja. Istraživanje je provedeno na 199-ero zdrave djece u dobi od 4-5 godina iz dvaju zagrebačkih vrtića. Dentalna erozija mliječnih zuba vrjednovana je prema modificiranom indeksu Smith i Knight Tooth Wear (1). Podatci o prehrambenim i oralnohigijenskim navikama te obrazovnom statusu roditelja dobiveni su putem upitnika. Rezultati su pokazali da je dentalna erozija prisutna kod 78,8% ispitanika, od toga u 51,0% samo u caklini, u 26,8% zahvatila je i dentin, a u 1,0% ispitanika i pulpu. Nije nađena značajna razlika između spolova (p>0,05). Rezultati upitnika upućuju na povezanost dentalne erozije s konzumiranjem slatkih napitaka, voća, grickalica i keksa. Nije utvrđena povezanost s oralnohigijenskim navikama. Što je obrazovni status roditelja bio viši, to je učestalost erozije u djece bila manja. Može se zaključiti da je prevalencija dentalne erozije u mliječnoj denticiji visoka i da bi rizične čimbenike trebalo eliminirati podukom o pravilnoj prehrani i oralnoj higijeni od najranije dječje dobi.

Ključne riječi: EROZIJA ZUBI; MLIJEČNA DENTICIJA; RIZIČNI ČIMBENIK; DIJETE, PREDŠKOLSKO
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 54, No 4, listopad - prosinac 2010
Autori: I. Čuković-Bagić, J. Dumančić, M. Kujundžić-Tiljak, T. Škrinjarić, H. Salopek-Prpić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije