Neutrofil želatinaza udruženi lipokalin u urinu (ungal) kao prediktor bubrežnog oštećenja

Neutrofil želatinaza udruženi lipokalin u urinu (uNGAL) novi je protein čija se ekspresija povećava kod oštećenja epitelnih stanica. Cilj ove studije bio je odrediti može li uNGAL biti novi biomarker bubrežnog oštećenja i utvrditi kritičnu razinu uNGAL-a koja bi upućivala na njegovo postojanje u djece. U ispitivanje je bilo uključeno 44-ero bolesnika s bubrežnim oštećenjem i 44-ero bolesnika bez bubrežnog oštećenja, koje je potvrđeno studijom s dimerkaptosukciničnom kiselinom. Razine ureje i kreatinina u serumu bile su u granicama normale kod svih ispitanika. Razina uNGAL-a mjerena je ELISA-om. Srednja vrijednost razine uNGAL-a bila je statistički značajno viša u djece s bubrežnim oštećenjem u odnosu na djecu bez njega (14,92 ng/mL vs 5,71 ng/mL, p=0,001). Temeljem podataka dobivenih ROC analizom optimalna kritična razina uNGAL-a koja bi upućivala na bubrežno oštećenje bila je 4 ng/mL. Uzimajući razinu uNGAL-a od 4 ng/mL kao kritičnu razinu za predviđanje bubrežnog oštećenja, osjetljivost testa bila je 68%, a specifičnost 68%. Pozitivne i negativne prediktivne vrijednosti ove kritične razine bile su 68% i 68%. Površina ispod krivulje za uNGAL bila je 0,69. Zaključno, razina uNGAL-a bila je viša u djece s oštećenjem bubrega u odnosu na djecu bez njega. No mjerenje uNGAL-a kao prediktora bubrežnog oštećenja ima nisku osjetljivost i specifičnost.

Ključne riječi: INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA; NEUTROFILI; LIPOKALIN; NEUTROFIL ŽELATINAZA UDRUŽENI LIPOKALIN U URINU; DIJETE
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 54, No 4, listopad - prosinac 2010
Autori: A. Yilmaz, A. Gedikbasi, E. Sevketoglu, S. Karyagar, A. Kiyak, M. Mulazimoglu, G. Aydogan, S. Hatipoglu, T. Ozpacaci
Referenca rada:
DOI:

Opširnije