Sinkopa u tjelesnom naporu u mladih športaša

Sinkopa je čest događaj u mladih osoba i obično je bezazlenog karaktera. Međutim, sinkopa u naporu uvijek zahtijeva obradu, jer može biti znak životno ugrožavajućeg stanja i moguće iznenadne smrti. Ako se sinkopa dogodi tijekom napora, uvijek ima potencijalno ozbiljniju podlogu nego ona koja se javila neposredno nakon napora. Sinkopa vezana za napor najčešće je neurokardiogene etiologije, ali može biti i kardijalnog, neurogenog ili metaboličkog uzroka. Nema specifičnog testa koji bi odmah pouzdano razjasnio o kojem je uzroku sinkope riječ. Potrebno je uzeti detaljnu anamnezu, obaviti klinički pregled, laboratorijsku dijagnostiku i elektrokardiogram. Ako postoji sumnja na kardijalnu podlogu opisanih tegoba, pacijenta treba uputiti na dodatnu kardiološku obradu – ehokardiografiju i test opterećenja, na temelju čega će biti odlučeno o potrebi daljnje obrade, terapije i mogućnosti nastavka športske aktivnosti.

Ključne riječi: SINKOPA - dijagnoza; SMRT, IZNENADNA, KARDIJALNA – prevencija i kontrola; SPORT
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 54, No 3, srpanj - rujan 2010
Autori: V. Herceg-Čavrak, Ž. Cvetko†, M. Batinica
Referenca rada:
DOI:

Opširnije