Epidemiologija i liječenje teških opeklina u jedinici intenzivnog liječenja Klinike za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od 2003. do 2008. godine

Klinika za dječje bolesti Zagreb ustanova je u kojoj se liječi najveći broj djece s opeklinama u Republici Hrvatskoj. Analizom šestogodišnjeg razdoblja prosječno je u jedinici intenzivnog liječenja (JIL-u) zbrinjavana jedna teška opeklina na mjesec. U radu je prikazana raspodjela djece s opeklinama po spolu i dobi, uzroku nastanka opeklina, zahvaćenosti tijela i pokazatelji intenzivnog i kirurškog liječenja. Analizom podataka u promatranom razdoblju više od 60% opečene djece bilo je u dobi do 5 godina života, opečena su najčešće vrelom tekućinom u obiteljskom domu, nepažnjom odraslih, u njihovoj prisutnosti. U dobnoj skupini iznad deset godina češće su opekline u dječaka nego u djevojčica, pri igri izvan kuće. U teško opečene djece sva su područja tijela bila podjednako zastupljena. Prema veličini opečene površine više od 60% djece zadobilo je opekline na 10%-30% površine tijela, a četvero ih je (5,6%) imalo opeklinu na više od 70% tjelesne površine. Trajanje liječenja u JIL-u iznosilo je 0,61 dan, a liječenje u bolnici 2,05 dana za svaki postotak opečene površine. Cilj rada je upozoriti na relativno velik broj djece s teškim opeklinama, koja su najčešće opečena u najranijoj životnoj dobi u obiteljskom domu, na zahtjevnost i složenost postupaka pri liječenju teških opeklina te potrebu za dugotrajnim liječenjem u JIL-u i na odjelu.

Ključne riječi: OPEKLINE – epidemiologija, operacija, liječenje
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 54, No 3, srpanj - rujan 2010
Autori: I. Škarić, Z. Barčot, J. Jakobović, K. Kondža, L. Mikecin, Z. Vrtar
Referenca rada:
DOI:

Opširnije